Oeuroppee e Oeurorrembambii

                                          fjhhjf

Questa semana chi l è stada marcada da 4 event a dì poeugh clamoros, idest la ciappada de Aleppo da part de Assad, che come consequenza la gh à vuu l indignazion de l Occident, el copà de l embassadoo russ in Turchia e infin l attentaa a Berlin, zittà che per motiv che sgiumai cognoeussom ben, l è pu inscì estranea a la realità turca e mediorientala. Attentadoo che poeugh dì de poeu l è staa a soa voeulta mazzaa durant ona sparatorria contra la polizzia in d la nòstra Milan. D el rest l è natural, semm in d la UE, che per prinzippi l à la libbertà de movement de chichinscì, no? Ma el faa che el colpiss pussee, inn mia sossen i event istess de per lor, ma la reazion de l Occident la che se revela d i voeult stramba e d i olter voeult semplesement deplorevola.

Naturalment, nissun, nepunemanch i attentaa de Paris, de Bruxelles, de Nissa e de Berlin, l à deziduu de rennegà el sacher dògma “multicultural”, ma el s è anca remarcaa de voeurè segutà la politega de tolleranza, d el vess dervii, e de defensa d i varè occidentai. E chi d i voeult la vegn anca l oltra fascia de la medaia, idest chi che critichen l immigrazion afro-asiatega domà per el faa che el problemm el sariss in d l islam istess e mia in d la deleteria filosoffia partorida da la scoeura de Francofòrt, adottada da l Oeuroppa come model da el poeu de guerra in innanz. Che sens l ariss combatt l islam per defend d i pseudovarè come i “dritt zivii”, la sozietà consumista e olter oscenità che inn nagott olter che d i sintomm d ona ziviltà che l è adree a borlà giò, in attenduda de vess sotamettuda da olter poppoi pussee fòrt cont d i filosoffi de vida pussee tradizionai? A vergun el pias mett i islamist radicai arent i nazionalist oeuroppee, ma vardev ben che in d i faa i meioo alleaa de quiist beduinn chi inn defaa i goveren occidentai, che favorissen i lor esodd in Oeuroppa, cont el dichiarà guerra a i regimm laich e autonomm d el Nordafrica e d el Medi Orient, i che d i voeult ann ona funzion de blocch d i fluss migratorri (regoeurdom Assad, el famigeraa al-Qadafi, ma anca l Iraq, in dova i arm de destruzion de massa inn mai staa troeuvaa, però in compens gh emm l ISIS).

La colpa d i disaster mediorientai, inscì come quella d i recent attentaa in Oeuroppa, donca l è mia d i inscì ciamaa noeuvv nazist poppulist, ma d i istess poeud fòrt che sgiumai da desenn fann de tucc per maginalizzà la cultura tradizionala oeuroppee cont l imponn a numm la sozietà consumista e multirazziala. E defaa i arabb, immigree de seconda-terza generazion che vivenn in Oeuroppa, che soven e volentera inn arent a corrent islamegh radicai, se la ciappen mia cont i goveren occidentai, al contrari, el capita soven de notà i bannee de la “Free Syrian Army” durant i cortee a favoo d i “refusgiaa” idest d i invasoo che vegnen in Oeuroppa per viv de assistenza soziala. La Free Syrian Army la vegn fada passà da i media occidentai come opposizion sirianna moderada, quan che in verità de moderaa l à ben poeugh, anca perchè l è sostegnida mia domà da i USA ma anca da l Arabia d i Sauditt, el paies fondamentalista, che però a defferenza de l Iran (denigraa soven da i media occidentai) l è tra i pussee grand alleaa de l Occident. Donca, quiist scior chi, inscì come chi oeuroppee a i che el pias fà i brav cont i sens de colpa in d i confront d el Terz Mond ann ben poeugh da lamentass, d i atrocità d el cattiv omm bianch, viduu che quiist jihadist “naturalizzaa” chi demostren de vess semplesement d i pedinn funzionai a i ver becchee d el Medi Est,  idest USA e Arabia d i Sauditt. E chi mi voeurarissi regoeurdà che la manzina occidentala la se diseva a favoo d el spodestà al-Qadafi, anca se incoeu la dovra come scus i guerr provocaa in Medi Est, per rezev parasitt da tucc el Terz Mond.

El par poeu emblemategh che el faa che poeu la ciappada de Aleppo da part de l armada sirianna, sostegnida da i russ, a Paris la vegn spegnida anca la Tour Eiffel, in segn de solidarietà cont i terrorist, e poeu poeugh dì el vegn faa foeura a colp de pistolla l embassadoo russ in Turchia, in segn de vendetta, semper per Aleppo.

Da ona part donca gh emm i mondialist occidentai e islamist (i che per quant poeuden parè a l apparenza defferent, gh ann sossen pussee punt in commun de quell che el se poeudariss pensà), da l oltra iscambi i nazionalist oeuroppee, ma anca chi mediorientai li che a cà lora combatten cont i faa el demonn atlanto-sauditta e i sò giopin. In poeugh paroll numm semm per l Oeuroppa e mia per el concett destort de Occident, imponuu a numm sgiumai da 70 agn.

 

Share
Pubblicato in Uncategorized | Lascia un commento

I cuntaball bagolon de la storriografia ideologizzada

 

13450286_1361276593888804_3487648173530026097_n

La nòstra storriografia la resent anmò incoeu, per quell che el revarda l Età de Mezz e i poppoi “barbaregh” , d el sgiudizzi de desprezzi e negativ che ann daa a sò temp i otor come el Lissander Manzon, personagg ideologizzaa che per question de retorrega patriottarda d el Vottzent a i che el piaseva soven a defignì come aberrazion tucc quell che el gh eva poeugh a che fà, oppura l eva a che fà per nagott cont la rommanità, da la latinità, e soratutt da la cristianità cattollega de l Itaia. El bersai prinzipal even i poeur Langobard, massacraa senza pitanza cont el dà a trà inscì a i testimonianz, dezisament de part, d i lor nemis, soratutt i papp e i Franch.

Anca se el gh è de recognoeuss che la prinzipala eredità culturala taianna l è stada e la sarà semper quella rommanna, latinna, e donca romanza, el va ancasi ben recognoeussuu che  el patriottism esageraa de chi che in epoca risorgimentala, ovviament per reson de retorrega e germanoffobia anti-ostriega, s inn avventuraa in d i camp umanistegh cont el vegnì a conclusion d el tucc arbitree e mia sgiust in su el nòst passaa, cont el fass vidè in quell che incoeu l è on spòrt sciovinistegh taian: el supermercaa de la storriografia e de l etnografia. In olter paroll d el caprizzi, caratteristegh d i fazios, in d i che in dependenza da i proeuppi inclinazion el se scerniss che period da salvà e che period iscambi mett in d el corigh, come se el sariss staa on scherz grand fess de la storria da desmentegà e da scond sota el tappiss d el nazionalism de cartapesta.

I Rommann vann ben, i Zelt vann mia ben, i Etrusch si, i Langobard nò, l eredità grecca d el Mezzdì si, ma quella gallega de Mezzanocc nò, e inscì a segutà. Attenzion, el fenommen el resta inscì anca reversaa a coo in giò, e chi vidom anca i mascheraa de Puntida de la Lega che voeurarissen sbassà la Mezzanocc d Itaia a d on sossen grand camp d i “barbarr” che gh arissen nagott a che fà cont Romma e cont el mond classegh Mediterranee. Chi, insomma el se stigmatizza el settarism e la partisaneria de chi el voeur piegà la nòstra storria a i caprizzi propagandistegh e l è proeuppi per quest motiv chi che el sotascrivuu l à deziduu de ciappà i distanz naturalment da el taianism bagolon de cartapesta el che el vid on Itaia tucca uguala e rommanna da Mezzanocc a Mezzdì, ma ancasi ben da el secessionism da paiasc el che el s immasgina on Nòrd zelto-germanegh (e assee inscì) on zenter rommann (e assee inscì) e on Mezzdì caricatural tucc Levant oppura anca pesg. El me vegn, come olter lavoo, da ghignà perchè soven sont accusaa da i rommanist de vess nazi-leghist e da i padanist de vess iscambi on fasc-taianeggiant, segn che i posizion equilibraa e i sfumadoo (razionai) parenn vess mia visibei a chi l è inorbii da ignoranza fanatega e rodomonteria wanna-be, per dovrà on utel anglizism.

El s à però de recognoeuss che el picch d el ghignà involontaria la se toca cont i ultras de l òstia a i che el pias de fass i resegusc cont el pensà a l Itaia da semper cristianna-cattollega, inscì innemoraa d el proeuppi cicerà per nagott confessionalista da poeud gnanca capì che la vera tradizion italego-rommanna la nass da i radiz pagann e indoeuroppee e nepunemanch сhe poeu la s è intrecciada cont la cristianizzazion pedrinna, poeugh l à a che vidè cont el bagai d eresii d el Medi Est nassuu da el giudaism. Gh emm de capiss, l è da matocch negà ona connotazion (anca culturala , mia domà relisosa) de l Itaia in direzion cristianna e cattollega , cont la che gh emm de confrontass ciaschedun dì de la nòstra vida, ma sant i Dee, numm semm quell che semm per primma robba per l eredità grecco-rommanna e per la latinità, idest per i nòst coloo etnego-regionai, nepunemanch in superfizz la gh è ona pennellada abramitega che l è adree a sconfond i idee a i Taiann e a i Oeuroppee da on zicch, tropp de temp.

Se tornom indree a el nòst specifegh cas, che l è quell che el revarda  i Langobard  el s à de remarcà che la tendenziosità di chi i l à voeuruu rappresentà come d i barbar mia recovrabei “nefandissem”, bellicos e sanguinee, bestiai e inzivii, oppressoo de Romma, d i Rommann e de la rommanità e quest per reson de vonciosa propaganda politega; el sgiudizzi negativ fess d el Manzon el nass de seguu, da i testimonianz scrivuu de l olta Età de Mezz da part pontifizzia e franca, ma soratutt pontifizzia, i motiv d i che inn da zercà in d la politega e ideologega i che a lora voeulta gh ann el fin de affermà el poeud temporal de la Gesa e de el sò vess grufion territorial (el tucc basaa in su i ball sossen famos smascheraa da i umanist) in su l Itaia zentrala e bizantinna, ona Gesa ravassa e despòtega la che poeudeva mia tollerà i mir espansionistegh d i Langobard che voeureven giontà politegament l Itaia sota la coronna pavesa. I papp ghe trann in cà i nòst desenemis de foeura da i temp de Pipin, cont el tocà inscì ona satanega alleanza tra i avversee de dent e chi de foeura d el nòst Paies. Chi de dent i sarissen defaa i prett de Romma cont a cap el gran rabbin crosaa, barregaa dent i palazz vaticann.

Сont Liutprand, Astòlf e Desideri el regiontass politegh de l Itaia l eva letteralment a vunn pass e se el sariss mia staa per el Vatican sarissemm (politegament) nazion da squas 1500 agn ( ma da pussee de 1500 se tegnom a ment Odoacher e Teodorigh) e immaginevess quant robb marscid el se sariss poeuduu evità cont el sventrà el pian criminal pontifizzi che el consist in d el sumenà oeudi per partasgià el paies in desinn e desinn de inutei entità amministrativ independent (per moeud de dì independent viduu che figniven sota el dominion d i forestee) . Chi che iscambi ann intrigaa cont Carl Magn, el Reamm Langobard l è staa liquidaa e l Itaia s’ceppada in brasc defferent cont ona Mezzanocc dominada da i Franch, on zenter vegnuu serv d i prett, on Mezzdì langobard e poeu svevo-normann ma assee ellenizzaa e sota la costanta menassa d i Maver e Sarazenn.

Proeuppi per quiist reson chi el “nazionalist” Manzon cont i sò sparaa l è anca ridicol, perchè cont el demonnizzaa i Langobard per dà glorria a i papp e a i carolinsg el figniss per esaltà i ver nemis d el vess giontà de l Itaia, chi che per secoi voeureven on staa-arlecchin peninsolee sotamettuu , mia influent, vessaa da incursion de qual se sia poppol confinant, sbassaa a on scenario da cartolinna bon domà per i famos clichè anti-taiann: soo, mar, coeur, amor, art, paccià e de banalità come quiist chi. In d i sògn marsentaa d i noeuvv guelf on desolant panorama inscì el feeva comed a i barbaregh sògn teocrategh, cont on itaietta dominada da el rommann pontefizz e inseccada da i robb mediorientai d on Dee tirannegh e forestee, on Dee che el voeur bèe e mia padron d el proeuppi destin.

Come olter lavoo i ideolosgii d el Vottzent d el staa nazional (cognoeussuu da d i poeugh piasevoi venaduu massonnegh) ann contribuii a tucca la distorsion storriografega in su el roll d i Langobard in Itaia, mia domà politegament ma anca etnegament, culturalment, lenghistegament, d on punt de viduda antropegh come i esagerazion partisann in materia inn ruvaa finna a incoeu, anca se furtunatament la moderna storriografia la tenta de raddrizzà dezisament el tir a tucc i lesgend negher che attornen i Langobard. Lesgend negher che , d el rest, revarden anca l Età de Mezz raffiguraa da chi de semper come on period bui, de barbarii, decadenza, inziviltà, malvasgità e irrazionalità da contramett a l illuminism, ma che iscambi l ariss de vess relensgiuu cont onestà e intellisgenza cont el descovrì el ver vess de quell period li insemma a la soa reala configurazion.

Cont i Langobard la taca su l Età de Mezz taianna, ma l è mia stada on total s’cepà cont el passaa rommann, e defaa el giontass d i element germanegh e rommann l è resultada fondamentala per el fà su e l ascesa de Pavia, ona monarchia latinizzada mettuda dent la realità italega de l epoca che l à tocaa el sò aposgee quan che l assimilazion d el element forestee germanegh e de quell indisgen romanegh l è stada fada. La sinergia tra la fòrza politega-militera germanega e quella sgiuridego-culturala rommanna l è stada fondamentala per la glorria d i Langobard e de la lora coronna e l à revelaa el potenzial straordinari da el che el repart el lent descomparì d i istituzion de l imperiom rommann d Occident.

Pol Sizz.

Share
Pubblicato in Uncategorized | Lascia un commento

El Bisson d i Viscont

biscione-visconteo

Vunn d i simboi pussee rappresentativ, se mia el pussee rappresentativ, de la Lombardia l è de seguu el Bisson d i Viscont, i radis d el che inn in d la storria de Milan e de la Lombardia istessa.

El Bisson el rappresenta on simbol de terra, mitològegh, infolzii de significaa che poeudarissen vess mettuu in commun cont quell d el basilisch, ona bestia mitega, recorrenta fess in d i cuntà de l Età de Mezz, a el che el vegniva daa el poeud de copà domà cont el proeuppi vard oppura cont el sò fiaa pestifer.

A quest propòsett chi, vidom el Dragh Tarantasi, on monster che seconda la leggenda l infestava i aicch d el arsuaa Lagh Gerond , situaa in quella che incoeu l è la Gera d Adda, arent el limett tra el Milanes e el Berghemasch; questa figura chi la se reconnett a quella d i olter cuntà su d el mond zeltegh (i dragh defaa) a el che el vegniva attribuii el poeud mortal de mazzà cont el fiaa velenos, proeuppi come el grechizzaa basilisch. El par utel regoeurdà che el dragh, mitegh animal d aiva el poeudeva addattass ben a on clima de litton, come quell padann antigh, viduu che proeuppi chi ghe seven i ziviltà zelto-ligur d i palaffitt.

El se dis che quest dragh chi de nomm Tarantasi el terrorizzava la region, el copava e el pacciava i s’cett (chi gh emm ona primma interpretazion de l omm mandaa giò da el Bisson) e che per quest el vegn mazzaa da el capstipett d i Viscont che l à adottaaa come sò emblemm, per regoeurdà l impresa. Questa chi l è ciarament ona leggenda, che la coincid anca cont el arsuass d el lagh lombard.

%d0%b2%d0%ba

El Dragh Tarantasi

Dezisament pussee veritiera l è iscambi l ipottesis che la voeur el Bisson ona vipra adorada da i Langobard. Lor seven superstizios fess e mennaven a el coll d i angiuss a forma de vipra azzurra in qualità de animal totemegh (forsi cont el reciappà anca el serpent de bronz issaa da Mosè in d el desert per guarì i sgiudee sganazzaa da i rettii d el desert inviaa da Dee come castigh).

El par poeu che quest simbol chi l è passaa a el commun de Milan e da li l è staa ciappaa da i Viscont che l ann faa come emblemm proeuppi.

In d l accezion langobarda la bissa l ariss on significaa positiv, de terra, da la che la vida la butta iscambi de vess desfada. Quest chi l è on ciar simbol d ispirazion matriarcala che el vid in d la Mader Terra, la Dea Mader, l orisgin de la vida, vida che da lee la nass e da lee la retorna.

On oltra ipottesis, suggestiva pussee che reala, la voeur iscambi che el Bisson l è on simbol oriental streppaa da el capstipett d i Viscont, Otton, durant i Crosaa a on “infidel”, copaa in combattiment, “infidel”, fignii poeu in d el emblemm, tra i dent d el serpent per simboleggià la vittorria d i Viscont in su i musulmann.

In effett in d i rappresentazion e descrizion araldegh, la compar ona figura umanna descrivuda come “morr” e pu come s’cett roeuso e a quest punt chi la poeudariss vess ona soraposizion de l impresa milanesa in d l inscì ciamada Terra Santa, scitada anca da el Giusepp Verd in d el sò bran “Oh Segnoo d el tecc nativ”de l oeuvra ” I Lombard de la primma Crosada”.

Proeuppi chi l appar interessanta la similitudin che ghe tra la leggenda d el Dragh Tarantasi e la leggenda d el San Giòrg. Anca seconda questa leggenda chi, ambientada però in Liban, el cavaiee San Giòrg l è riussii a desconfigg el terribel dragh che l infestava i aicch d el lagh, cont el salvà inscì da el dansger i abitant locai. La situazion la se fa anmò pussee suggestiva se pensom a el faa che el Bisson d i Viscont e la Cros d el San Giòrg inn d i simboi strettament ligaa a i Lombardii, a i Viscont e a l Insubria in primis.

La figura guerrera d el San Giòrg, inscì come quella d el San Mighel, veneraa anca lu da i nòster Vegg Langobard (per i che la soa figura la se conzilliava ben cont quella de Odin), la rappresenta vunn d i esempi de armonega fusion tra element pagann e cristiann, e naturalment el se poeud dì l istessa robba in su el Bisson d i Viscont istess; da ona part simbol Langobard de orisgin paganna e da l oltra simbol d i crosaa lombard che desconfiggen el semita in battasg.

Se restom fidei a l ipottesis langobarda, l omm tra i sò dent el poeudariss ancasì ben vess on simbol de terra che el nass, nepunemanch che l ipottesis d el Morr tegnuu tra i dent, a rappresentà la vittorria personala d i Viscont in Palestina, l à el sò incant.

drago

Fresch d el Tarantasi in d la gesa d el San Giòrg in Lemine a Almen San Salvador.

On ultemma ipottesis interessanta, teorizzada da on quai de ambient insubrizist, la vid in d el Bisson d i Viscont on reciam a quii antigh dragh infolzii d aria e issaa in scimma a ona lanza, che vegniven dovraa come bannee da d i poppoi germanegh ma anca iranegh, soratutt arent el limes ; el poeudariss anca vess che in Pannonnia, in dova i se troeuvaven primma de debordà in Pianura Padanna, i Langobard s inn approeupriaa de quest simbol chi e l ann mennaa in eredità a Milan, in dova poeu el sariss vegnuu emblemm comunal e emblemm d i Viscont.

El Bisson l è on animal totemegh, langobard, passaa poeu a el commun de Milan e a i Viscont, che en ann faa come stemma proeuppi ( semper dovraa però da Milan da i Sfòrza a el Lombard-Venett, cont el fignì poeu de rappresentà ambett commerziai, pubblizitee e sportiv milanes).

La Bissa milanesa la conserva a distanza de secoi el sò segutant incant e la vidom come simbol ideal a rappresentà la Lombardia etnega (contramettuda a el Trivenett, idest a quella che l è stada Ostria Langobarda, el simbol pussee important de la che a nivell storregh l è el Leon de San March), insemma a l Agla imperiala de rettagg latinn-germanegh. D el rest el vessili Ducal d i Viscont l è caratterizzaa da quiist duu simboi chi inquadraa in d ona bandera bianca-orrada e recovrall l è segurament on degn tribuu in d i confront de chi che ann mettuu i bas de la moderna Lombardia e che ann faa de Milan la sò capitala, idest la zittà prinzipala de l Itaia de Mezzanocc.

On bannee, senza dubbi, meioo de la bandera ottuala verda cont roeusa camunna bianca, la che banalizza on simbol camun nobbil fess, per numm rappresentaa mei da el svastika che la reciappa on real desegn de plocch (Carpene) de ciar rettagg solee indoeuroppee.

Pol Sizz

Lissander Cavall

 

 

 

Share
Pubblicato in Uncategorized | Lascia un commento

La situazion geolenghistega

Geolinguistica lombarda

Situazion lenghistega de la Lombardia etnega

Poeu de vegh traccià ona semplesa situazion introduttiva in su la question lenghistega lombarda, segutom dess cont el delineà on analisis essenziala d i lengh parlaa incoeu in Lombardia.

Premettom che d on punt de viduda accademegh, i rezergh faa su in su i lengh chi scitaa inn influenzaa fess da i sossen filter de natura politega che el sistemm taian l è adree a develuppà per tentà de scond sota terra l identità lombarda e quella d i olter poppolazion zisalpinn.

Ma lassom  da part i resonevoi critegh che poeudarissen vess faa a d i lenghist taiann  e nemm dent a la pussee interessanta trattazion tecnega cont el delineà ona vision d insemma de la situazion geolenghistega de la Lombardia.

Naturalment, la prinzipala fameia lenghistega otoctonna parlada in Lombardia l è el lombard el che a la fin el sariss el gallo-italegh pussee “pur” idest gallo-rommanz zisalpin; sistemm lenghistegh che l è part de la pussee granda fameia d i lengh rommanz, in olter paroll lengh che s inn develuppaa da el latin volghee che el seva parlaa in sossen part d el grand imperiom romman, declinaa in su la bas d i sostraa prelatinn.

Prezisament, el lombard l è part de la sotafameia d i lengh rommanz occidentai, la che comprend a soa voeulta el grupp ibero-rommanz e el grupp gallo-rommanz. Quest ultemm chi l è infin partasgiaa in d on sotagrupp settentrional, sotagrupp ossitan e sotagrupp zisalpin (sotagrupp d el che el lombard l è part insemma a el retego-rommanz e a el venet.)

Sgiust per fa s’ciarì i idee a chi l è poeugh espert in lenghistega, regoeurdom che el taian l è ona variant d el toscan, lenga che l è part de la sotafameia de l est, la che comprend el grupp italo-rommanz e balcano-rommanz.

Questa prezisazion chi l è da considerass importanta fess, perchè sossen lombard inn anca incoeu seguu che la proeupria lenga l è on dialett taian.

Ma come el sariss possibel se i dò parlaa in realitaa fann gnanca part de l istessa sotafameia?

In verità, l è assee vegh un minem sens critegh per intuì come anca la lenghistega l è stada strumentalizzada per tentà de leggittemà on staa zentralista coma la Repubblega Taianna nassuda 70 agn indree.

Serada la parenetesis in su i rappòrt tra el toscan e el lombard, tentom dess de defignì el develupp storregh e poeu anmò l areall de spantegament de la lenga lombarda (lenga intenduda come sistemm lenghistegh gallo-italegh, el se capiss, per el faa che la gh è mia ona prezisa koinè panlombarda).

Durant i secoi de la dominazion rommanna, i poppolazion zeltegh che occupaven el bassin idrografegh padan ann apprenduu lentament el latin volghee che el vegniva tucc i dì parlaa da i commerciant e da i legionee.

Poeu, l invasion langobarda (in mesura menora quella gottega) l a arricchii el scadent latin parlaa da i nòster Vegg cont noeuvv fòrm lessicai, sintattegh, grammaticai e fonetegh, che cont el passà d on quai de secol, l à daa orisgin a la primitiva lenga lombarda.

A nivell scentifegh, el se dovra donca de dì che el lombard l è ona lenga rommanza occidentala (zisalpinna) cont sostraa zeltegh e superstraa langobard.

El ghe voeur mia sossen per intuì che la definizion lenghistega de lombard l è strettament ligada a la definizion etnega d i Lombard: poppolazion zisalpinn de orisgin zeltega in su la che la gh s è giontada ona consistenta componenta gotta ma soratutt langobarda.

Quiist dò definizion fondamentai chi ghe consenten de delineà prezisament i limett lenghistegh de la Lombardia (etnega): piemontes, insubregh, orobbegh, emiian, inn defaa i vunegh parlaa cont sostraa zeltegh e superstraa langobard e de consequenza i parlaa da considerass lombard.

Poeudom donca respond a d i ingenov demand che ghe vegnen faa soven: perchè la Liguria l è mia Lombardia? Perchè la Romagna l è mia Lombardia? Perchè Bolagna e Frara inn mia Lombardia? Perchè la Lunisiana l è mia Lombardia?

A part el faa che el sostraa zeltegh l è present domà in d la lenga ligura, e mia domà in d l etnia ligura, l è important regoeurdass che la Liguria nepunemanch el faa che l è stada conquistada (tardivament) da i Langobard,  el clima mia sossen adatt a la poppolazion germanega l a faa inscì che inn mia nassuu d i insediament d i istess in quest territorri chi.

Per quel che el revarda la Romagna, el sann anca i polaster che l à quest nomm chi per el vess mai stada conquistada e colonizzada da i Langobard.

A defferenza de l arenta Romagna, el Bolagnes e el Frares anca se inn staa conquistaa da el Liutprand ind el 727, inn restaa sota el domini langobard per inscì poeugh (gnanca zincanta agn) gnanca da consentì la formazion d on superstraa langobard. E quest nepunemanch el faa che el bolagnes e el frares inn de seguu pussee gallo-italegh d el romagnoeul, e cont el considerà che el frares l è prossem a el mantovan e el bolagnes a metà straa tra lombard e romagnoeul.

La Lunisiana l à iscambi rezevuu on considerevol contribuu langobard a nivell etnegh e lenghistegh, ma mia el sostraa etnegh zeltegh (problemm speculee de la Romagna). Per questa reson chi la vall apuanna la poeud mia vess part de la Lombardia etnega.

Per quiist motiv chi donca considerà i vernacoi romagnoeu e ligur come lombard el sariss mia esatt, però se considerom che lor a bon cunt fann part de bon d el sotagrupp gallo-italegh, la sariss mia ona fala granda considerai come d i segutament d el sistemm lenghistegh lombard, anca perchè gh emm anca de tegnì a ment el ligur l è influenzaa fess da el piemontes e occitann (on esempi inn i vocai turbaa), quan che el romagnoeul el presenta d i defferent affinità cont i dialett zentro-orientai, inscì come el frares l à d i someianz cont el mantovan. In poeugh paroll el termen “lengh lombard” el poeud benissem vess intenduu per lengh gallo-italegh.

Chi l à vardaa attentament i nòster cart el poeud de seguu intuì che la Lombardia etnega che proponom la coincid mia esattament cont la Lombardia lenghistega.

In effett durant el studi effettuaa durant quiist ultemm agn chi el s è retegnuu important inglobà in d la Lombardia d i territorri poppolaa da menoranz lenghistegh che per question storregh, geografegh e culturai sarissen mei cont numm Lombard.

Per la prezision, i menoranz lenghistegh che, previa lora approeuvazion, gh arissen de vess part d on ipotetegh organism lombard inn quiist chi:

–I sett vallaa provenzai d i Alp de sira: nepunemanch el faa che inn mia staa occupaa da i Langobard e inn lenghistegament franco-provenzai, i vall arpetann poeuden per reson storregh e geografegh vess part de la Lombardia.

–I vallaa arpetann d i Alp de sira: nepunemanch el faa che inn mia staa occupaa da i Langobard e inn lenghistegament arpetann, poeuden per reson storregh e geografegh vess part de la Lombardia.

– La fascia ligura de sora d el partasgia aicch appenninegh ligur: nepunemanch el faa che parlen dialett de transizion tra el lombard e el ligur, la fascia ligura la poeud per reson storregh, geografegh e culturai vess part de la Lombardia.

–  I communità walser d i Alp Lepontinn: nepunemanch el faa che inn etnegament, lenghistegament e culturalment defferent, i communità walser de la Valsesia e de l Ossola poeuden per reson geografegh vess part de la Lombardia.

L’ è ciar che tucc i quater menoranz etno-lenghistegh elencaa gh arissen d i opportunn fòrm de tutela nezzessari a ona sgiusta otodeterminazion, l ariss de vess ovvi che el vess part de l ipotetegh organism politegh lombard la rappresenta anca ona question de “comodità” per i menoranz istess.

El ghe voeur mia on grand sfòrz logegh per intuì che per on abitant de Lanz l è pussee comed e manch trasos vess sota la giurisdizion de Turin putòst che sota quella de Chambéry.

L istess descoruu el var anca per i olter menoranz lenghistegh.

Adalbert Ronchee

Pol Sizz

Lissander Cavall

 

 

Share
Pubblicato in Uncategorized | Lascia un commento

La question lenghistega

Vunn d i problemm fondamentai che la poeudariss affrontà la Lombardia etnega federala l è la question lenghistega.

Cont el considerà l inesistenza d ona koinè1 lombarda el sarà segurament pales come, a el moment, el problemm el pariss mia domà de soluzion diffizila, ma l a anca d i sossen soluzion defferent.

Questa evidenza chi per la nòstra opinion la va zercada in d el grand grad de defferenziazion che cont el temp el s è creaa dent i sossen parlaa lombard.

El sariss defaa da mattocch recognoeuss mia che el vess staa sotamettuu a sossen dominazion forestee l a inevitabelment mennaa el develupp a on grand grad de defferenziazion d i sossen vernacoi parlaa in Lombardia.

Ma se da ona part quest el rappresenta on ben perchè el se tratta d on patrimonni cultural grand fess e important per el studi d i nòster orisginn e de la nòstra storria, da l oltra l è innegabel che la particolera situazion lenghistega lombarda la poeudariss a i oeucc de sossen “sgiustifegà” chi che inn nagott olter che deleteri posizion campanilistegh.

Per carità, ona moderada quantità de campanilism la poeud anca vess desiderabela, ma mettess a rezed la creazion de pseudo-Liechtenstein per afros motivazion econommegh oppura per d i stramb compless egocentregh el supera de bon i limett d el ridicol.

L è anca in d el voeurè de evità dannos tacà lit tra conterranee, che emm develuppaa quella che per la nòstra opinion l è la soluzion meioora a la question lenghistega che gh arissen de addottà i Lombard (e donca anca on fuduu organism politegh lombard).

Vegnom dent el detai cont el analizzà quella che l è vunna d i nezessità prizipai d on ciaschedun poppol: on lengasg per la comprension corresponduda.

De seguu el gh è mia el busogn d on particolee titol de studi per intuì che se ciaschedun Lombard el dovrariss el vernacol de ca soa per gestì, per esempi, on semples passagg de proeuprietà, el se vegneriss a on caos inscì grand da impedì sossen scambi (anca informativ) tra i Lombard istess.

L è anca ver che tucc i dialett lombard meriten de vess tutelaa e che ognidun Lombard l à el dritt de mandà in innanz a i generazion la proeupria parlada, preferibilment anca grazzie a el iutt d i istituzion.

Come resòlv de consequenza quest compromettuu chi tra la nezessità d ona comunicazion agevola e la nezzessità de la tutela de la proeupria parlada?

El gh ariss de vess pales che el compromettuu meioo l è ciarament in d la scernida d on vernacol particolee a el rangh de koinè (e poeu a la lenga nazionala d on fuduu staa etnofederal taian) cont el develuppà in d l istess moment d i varevoi strument de tutela d i variant locai.

Quest el consist naturalment in d on olter problem da resòlv: che parlada l ariss de vess scernida come koinè lombarda?

La pratega la suggeriss trè essenziai moeudalità de soluzion de la question importanta.

  • Elesgiuda d on dialett a koinè: on particolee dialett el vegn scernii per motivazion de defferenta natura come el pussee opportun d el revestì on roll de koinè. El sariss el cas, per esempi d el (volghee) fiorentin letterari d el Trizent el che per el prestisg daa a lu da d i sò poett, l è staa scernii in d el Zinchzent come lenga letterarria de la region geografega taianna e anca in rivalità cont la el franzes, de la Lombardia e d i Venezzi.
  • Creazion ex novo d ona koinè: on grupp strett de personn competent, come ona commission fada da lenghist espert, el develuppa a “tavor” ona idiòma che l à d i element communn che inn part a tucc i variant de la lenga in question e che la poed revestì el roll de koinè. L è el cas relativament recent d el romanc in d i Grison sguizzer, in dova in d i agn 80 d el secol passaa la Lia Rumantsha l a develuppaa el Rumantsh Grischun, on noeuv idiòma basaa in su i 5 defferent variant d el romanc.
  • Adozion d ona “lenga franca”: la vegn elesgiuda a el roll de koinè on vernacol d on prestisg affermaa e ona codificazion completa. El sariss on zicch de la Confederazion Elvetega, in dova inn staa scernii come lengh uffiziai d i trè prinzipai component etnegh (alemanna, arpetanna, lombarda) trè respettiv lengh letterari prestisgios (toder standard, franzes standard, taian standard).

L ultemma moeudalità espigada la vegn taiada foeura per el conflitt dervii cont i prinzippi basilee de l etnonazionalism, e perchè a bon cunt el taian in Lombardia l è sgiumai radegaa da secoi e la rappresenta la lenga d el staa taian, lenga nassuda in Toscana e mia in Pianura Padanna.

El ghe voeur mia fess a capì che la soluzion meioora per la situazion lombarda l è probabelment ona dobbia applicazion de la primma moeudalità.

Se considerom la granda defferenziazion d el lombard l è defaa prategament impensabel mettess a creà ona koinè cont el basass in su zentinee de dialett defferent.

Per quest motiv chi retegnom che la soluzion meioora per la situazion d el lombard  la sariss l elezion a koinè d el milanes, ovviament netaa da i influenz forestee d i ultemm secoi.

Sostegnom donca quest per el faa che l à ona assee bona letteratura moderna, ona bona codificazion e anca perchè el milanes l à l importanta caratteristega de vess l idiòma in media pussee comprensibel per i Lombard.

Presg d on importanza granda fess se el se considera che la mission primaria che l ariss de revestì la sariss quella de consentì ona semplesa communicazion tra i Lombard.

Ma se l elezion d on dialett a koinè l è defaa ona scernida obbligatorria per quell che el revarda la lenga de communicazion tra tucc i Lombard, descoruu defferent meriten i variant locai.

Quest essenzialment perchè el concett istess de “variant locala”el poeud vegh defferent scar de applicazion.

Per evità de slongass de tropp, lassemm però da part el debatt ligaa a la meioora scara de foeughalizzazion e ghe limetom a dì che per numm cont la definizion “variant locala” el va intenduu on insemma de parlaa intercomprensibii fess.

In d el cas d el lombard, i variant locai coinciden pussee o manch cont i parlaa geografegh d i nòster cart. Defignissom come distrett (per esempi, el canton Milan l è partasgiaa in d i distrett de Milan, Monscia, Busti Grandi, Pavia e Lodd).

Per chi l a viduu i mapp scitaa, l è ladin intuì che la variabelità lenghistega relativament bassa d i distrett el consent d i eventuai creazion ex novo de koinè.

Se l è mei scernì l elezion d on dialett a koinè putòst che la creazion ex novo, el se tratta d ona dezision che la sarà espigada cont pussee detai e varudada cas per cas.

Adalbert Ronchee

1In quest contest chi el termen koinè el va naturalment intenduu come la version d ona lenga che per motivazion de natura defferenta l è communement accettada da ona larga scara de parlant, in contrapposizion a i parlant locai.

2Tegnom a prezisà che nepunemanch inn soven intenduu come sinonemm el concett de “lenga nazionala” l è ben defferenziaa da quell de “lenga uffiziala”. La lenga uffiziala l è defaa l idiòma che on staa l adotta legalment per la produzion d i proeuppi document uffiziai in su tucc el sò territorri, quan che la lenga nazionala l è ona lenga recognoeussuda e tutelada da on staa domà in d i ambett territoriai limetaa. On ottemm esempi l è daa da el romanc, che in Sguizzera l è lenga nazionala, ma mia lenga uffiziala.

Share
Pubblicato in Uncategorized | Lascia un commento

Lombard, mazza el borghes in ti!

Pietro_Micca_traditional_picture

D i voeult gh emm l occasion de scontrass cont d i stramb individd che gh ann l intelett de dagh d i “fascio-terron” domà per el faa che emm recentement cambiaa idea per quell che el revarda l Itaia e per el faa che emm mettuu da part l indipendentism, anca se rinnegom mia el nòst nazionalism lombard. Primma de tucc voeurom anmò prezisà che chi nissun de punt in bianch el cred in d i retòregh fradei da i Alp a la Sizillia, in d el Tricoloo e ancasi ben ind l Itaia repubblegana d incoeu. Semm tra i primm a evidenzià la sensibila defferenza etnega e culturala tra i (gran)lombard e i taiann peninsulee, ausonnegh e siziliann in primis. L è proeuppi per quest motiv chi che numm defenderemm semper a spada tegnuda su tucc i particolarità d i poppoi alpino-padann, comprenduu chi che i fann defferent da el rest d Itaia e che ghe mettenn arent i nazion mitteloeuroppee e donca condannom l esod meridional in d i nòster terr durant i ultemm desenn.

Nepunamanch, se vardom la question cont on minem de razionalità el par putòst esageraa e riduttiv definì i settentrionai domà zelto-germanegh (come se numm sarissom sossen simii a i ingles oppura a i scandinav semper pussee sostituii da i afro-asiategh poeu) e i meridionai come arabb cristiann, cont el da in d i cas la colpa de tucc i nòster maa a quiist ultemm chi. Inscì come el par desonest e anca ignorant liquidà el termen Itaia come on invenzion d el Garibald oppura d el Cavour, in d i occasion  cont el mett in relazion a l ingles maccheronnegh d el Renzi. Numm, da la nòstra part segutom a sostegnì che i granlombard (insuber, piemontes, ligur, lombard zispadann, romagnoeu, orobbegh, venett, furlann ecc.) rappresenten on grupp etnegh a s istess e defaa vedom mia l Itaia come nazion monolitega, ma come ona macroregion oeuroppee (inscì come l Iberia, i Balcann, la Britannia ecc.) fada da da etno-nazion  accommunaa da ona serie de fattoo storregh e culturai che poeuden mia vess negaa.

Gh inn anca chi che fann i independentist, cont el voeurè per esempi ona Region Lombardia (entità creada da quest statt chi) independent esclusivament per question economegh, cont el trascurà d el tucc i problemm immigratorri e la delombardizzazion culturala de la lombardia istessa, problemm a nòstra opinion sossen pussee grev. L Itaia istessa, la Mezzanocc in particolee l è semper pussee in declinn perchè l element etnegh alpinno-padann granlombard el seguta a sbassass e el sariss d el tucc inutell voeurè l otodeterminazion finna a che el se capiss mia questa realità chi. Defaa, la verità l è che grand part de quiist personn chi la prefereriss semplesement vidè ona Mezzanocc giontada a la Sguizzera oppura a l Ostria (el se tratta de gent che condanna l Itaia per el faa che l è multietnega, ma i se fann  nissun problemm a esaltà l imperiom asburgegh) putòst che dass da fà per l otodeterminazion de la proeupria terra. E l è chi che vidom saltà foeura mia el voeurè de libbertà, ma semplesement el desideri de scerniss el padron  meioo, cont l illudess d el faa che a d i forestee el poeudariss de bon interessà resòlv i nòster problemm. On esempi analògh l è el Canton Tessin, angol de Lombardia sota la Sguizzera, statt che almanch  per dess d on punt de viduda econommegh e sozial el funziona mei de l Itaia, ma la che la poeud mia vess definida ona nazion. In Tessin l è spantegaa el vess contra mia domà i taiann zentro-meridionai ma anca contra i lombard amministraa da el statt taian. Lombard che gh ann i lor istess cognomm, i lor istess dialett, retegnuu inferioo domà perchè el statt taian el gh à d i servizzi che inn pesg che in Sguizzera. Nepunemanch quest però, lor molen mia la lenga d el Dant, da i sguizzer toder e franzes vegnen viduu come d i sguizzer de serie b, la lenga lombarda la gh à nissuna tutela e anca li i tessines inn semper pussee sostituii da i meridionai e da i extraoeuroppee.

A quest punt chi la vegn de per lee ona demanda: per che motiv numm granlombard, zisalpinn, alpino-padann  emm de ritegnì numm  istess inferioo per affidà i nòster sòrt a d i gent forestee? Tegnev a ment che quan che el se sent dì “l è mei vess sota i ostriegh putòst che sota i terron”, vegnen subett in ment chi che giustifichen la presenza d i bas militee ameregann  in Oeuroppa cont el dì “lor inn adree a defend numm e inn mei d i nazist e d i sovietegh”. Chi tra la libbertà e la segurezza el scerniss questa ultemma chi, el da ona demostrazion de merità mia tucc dò. Se vardom la storria, poeudom  notà in d ona manera ladinna che quan che i nòster Vegg ann giontaa i lor fòrz per el ben commun ann de bon daa vida a d i potanz, cont i che gh ann vu de fa su i cont anca i statt oeuroppee pussee fòrt. Pensom a la Liga Lombarda che l a frenaa el strapoeud d el Barbarossa, a la Serenissima la che l à giontaa i sfòrz d i venett e anca d i lombard per creà ona potanza marinna che l à contribuii de fermà el vegnì innanz d i turch in Oeuroppa, a el Piemont per sossen secoi amministraa in d ona manera savia da i Savòia, grazzie a i che gnanca i franzes inn riussii a sfondà. Anca el Resorgiment el poeud piasè oppura no, ma l è staa a bon cunt el frutt de l intraprendenza lombarda, event offuscaa da el statt zentralista taiann e da la graduala renunzia d i settenrionai in d el giogà on roll fondamental in d la RI. Tucc chi voeult li, iscambi in d i che emm preferii el campanilism e donca i forestee a i nòster fradei, emm faa  nagott olter che finì in d i situazion da pitansa. Pensom a i condizion in d i che la se troeuvava Milan sota el dominion spagnoeul, a i venett istrian e dalmatt  perseguitaa durant l imperiom ostro-ungaregh e in finn incoeu, quan che la vunega menoranza a cuntà nagott in d el nòst territorri inn proeuppi i poppoi alpinno-padann.

Senza la dignità e l orgoeui etnegh el se poeud mia sperà in nagott de bon e l è anca per quest motiv chi che l independentism l è mai staa ona nòstra priorità: per numm el vegn primma el Poppoll, la nòstra Terra e la nòstra realizzazion.

Share
Pubblicato in Uncategorized | Lascia un commento

Mia PD e mia Liga Nord. Semm lombard.

Ultemament in d la “Region Lombardia” el gh è on grand debatt tra la Liga Nord e el PD in su l uffizializzazion, la defensa e el spantegament de la lenga lombarda, in d la che la primma la se descriv coma defensor d i cultuu locai e el second coma sostenitoo de la democrazia, d el progress, de la fradellanza universala intenduu coma ideologia seconda la che la defensa de qual se sia lenga (soratutt per quel che el revarda i lengh minoritari in Oeuroppa) e rettagg cultural oeuroppee el sariss on segn de vess seraa mentalment, de anacronism e adirittura de Medi Ev. In poeugh paroll d i robb che gh arissen de vess superaa e i che incoeu inn strumentalizzaa per motiv politegh. Anca se purtropp, per colpa de la desinformazion mennada innanz da i media, quist vaccaa chi inn sostegnii da sossen fòrz politegh e da gran part de la gent commun, lor lassen el temp che troeuven viduu che la vera ignoranza e el ver vess seraa de ment la sariss in d el assozzià ona lenga locala a on partitt politegh e sostegnì che i parlaa lombard inn d i inutel dialett taian, quan che a part el faa che gh ann d i caratteristegh lenghistegh che el defferenzen nettament da el taian (el che regoeurdom l è ona variant de dialett toscan), inn cognoeussuu insemma a el venet coma “lengh in dansger d estinzion” da l UNESCO, da l ISO e da el consei d Oeuroppa (anca se el gh è mia el busogn de lor per capill) e gh ann anca ona ricca letteratura storrega che la reva su a el XIII secol. Qui nissun el voeur offend la lenga taianna, ma el moeud cont el che i lengh granlombard vegnen semper denigraa el ghe poeud mia fa restà neutral. Ridicola l è anca l affermazion seconda la che la tutela d el lombard l ariss de contrastà cont la cognoeussenza de l ingles, viduu che el cognoeuss ona lenga l impediss mia de cognoeussen d i olter.

A part quest la poeudeva mia mancà la tesis seconda la che la tutela de la lenga lombarda la rezederiss tropp danee, idest 300000 euro. A part el faa che in confront a el resid fiscal e a i trà via de danee faa da el staa taian inn moned, sentì el PD lamentass d i trà via de danee el fa ghignà. Coma se la tutela de la lenga lombarda l ariss de danesà l econommia pussee d i scandai de Banca Etruria e d i Monte di Paschi di Siena. Coma se el sariss mia assee l è semper el PD e i olter fòrz politegh ideologegament simii che proponenn de spend danee e olter resors per iniziativ de utelità descutibela coma el fa su d i noeuvv moschee, festivai de la cultura Rom ecc, però quan che el se parla de identità lombarda o veneta ruven subett i accus de razzism e de strumentalizzazion politega. A primma viduda el poeud par on esagerazion, ma quist soggett chi se demostren mia defferent fess da l ISIS viduu che anca lor desfen i testimonianz de cultura andega descomeda per i lor ideolosgii fanategh, irrazional e cosmopolitt. Incoeu discriminen la lenga lombarda, doman forsi proponerann de trà giò el Domm de Milan per fagh sora on zenter commerzial.

Per quel che el revarda la Liga Nord iscambi, nepunemanch el faa che attualment l è la vunega fòrza politega rilevanta la che se dedega a questa tematega chi el va dii che in 30 agn de esistenza l ariss a bon cunt poeuduu fa inscì che el lombard e el venet poeuden vess recognoeussuu coma lengh, iscambi de segutà a ciamai “dialett”, per el motiv che in questa manera chi fann el giogh d i sò dettrattoo.

On olter concett important da spantegà l è quel de lengh lombard e de Lombardia, l estension d i che la se limeta mia domaa a la region Lombardia d incoeu, ma la comprend anca el Piemont, l Emiia e el Canton Tessin insemma a i vallaa lombardofon d el Canton Grison, a i nòst di part de la Sguizzera. E poeu, la lenga l a de vess on fattoo primma cultural che politegh e per quest rispettom e sostegnom chi che nepunemanch inn apolitegh se se dann da fa a el mantegnì viv i parlaa granlombard. Quist attività chi inn per dess conzentraa pussee in d el ambet virtual, ma l interess che l è adree a cress per quist attività chi( a proeuva de quest gh inn i version in insubregh, orobbegh, piemontes, emiian e venet de wikipedia) la poeud mia che vess ona robba positiva.

Share
Pubblicato in Uncategorized | Lascia un commento

La letteratura lombarda

Carlo_Porta

Cont la vegnuda de l omologazion e de la zentralizzazion forzada primma in d el Risorgiment e poeu d el Fascism, i lengh lombard, inscii coma sossen òlter lengh parlaa in d quel che alora el seva el Ream de Taia, inn staa semper pussee raffiguraa d i vilan dialett d el taian da eliminà el primma possibel per fa inscii che i territorri de limet d el Ream poeuden vess d i ver e proeuppi bastion contra i “nemis” transalpin. In d el contest de la Repubblega i robb in sostanza inn mia cambiaa e vunna d i scus pussee ridicol dovraa per tentà de ridicolizzà el lombard cont el deleggitemà inscii anca el dritt de dovral l è l opiniabela definizion de lenga d origin vottzentesca: ona lenga l è ona parlada codificada cont ona proeupria letteratura storrega.

In realità, la motivazion proponuda l è de bon ridicola viduu che el lombard el gh a ona ricca letteratura storrega la che s è develuppada pienament a partì da el Zinchzent, ma i radis de la che vann su a on quai òper in volghee d el Duuzent.

Se parlom de la letteratura lombarda, coma primm lavoo el va regoeurdaa che coma in d el rest d el mond, i capazità de lesg e de scriv seven d i abelità d i che se poeudeven vantà domaa i class sozial pussee òlt, i che viveven squas tucc in d i zittà. Per questa reson chi la letteratura lombarda la s è develuppada in su i duu prinzipal pòlis cultural e politegh de la Lombardia, idest Milan e Turin, cont el vegh daa inscii origin a dò corrent letterari (idest a i dò grafii classegh) poeutòst partasgiaa. Se Turin el seva el pòlis azzentratoo domaa per la Lombardia de l ovest, Milan l a rappresentaa el pòlis azzentratoo per la Lombardia d el zenter, d el est, e de bona part de quella d el sud. Per quel che el revarda i bas storregh de la letteratura milanesa, la gh è mia ona vunega opinion ( anca per cambià!) in su l òpera oppura in su el scrittoo el che poeudariss vess consideraa coma referement inizial, anca se sossen sostegnen che el “Sermon Divin” d el Peder de Barsegapè l è el plocch miliee de la letteratura milanesa.

Se vardom el filon didattegh e relisos de l òlt e d el Bass Medi Ev, l òpera in question l è nagott òlter che on poemm poppolee d el 1264 de poeugh pussee de 2400 vers in dova se cunten su cont tonn critegh in d i confront de la ricchezza e de la superbia, i pussee important event biblegh. Per òlter studios iscambi el s a de speccià giust on quai ann pussee tard cont i scrivuu d el Bonvesin de Laripa ( o de la Riva) tra i che el vegn foeura pussee el “Liber d i tri scrivuu” d el 1274: ona composizion partasgiada in trè part la che par de vess on anticipazion de la Commedia d el Dant.

I lavoo de Barsegapè e de Laripa poeuden vess de seguu consideraa coma i primm òper de letteratura milanesa, ma l è nepunemanch volzaa definii coma òper in milanes perchè la mancanza d on quai de particolaritaa d el lombard ( tra i che i vocai anterior rotondaa e la negazion poeu d el verb) en evidenzien la natura de volghee scadent. El dovrasg scrivuu d el volghee lombard el reciappa vida cont la signorria d i Viscont, ma per parlà de vera e proeupria letteratura in milanes emm de speccià la resoluzion d el problemm de la grafia.

In d el 1606 Gioann Amboeus Biff el tenta ona primma codifega cont el “Prissian de Milan de la parnonzia milanesa” in dova el tenta de resòlv el problemm d i vocai longh e brev e el proponn la combinazion “ou” per rappresentà la vocal anteriora rotondada semiserada[ø] e semiadervida [œ]. La codifega definitiva la ruva però a fin secol quan che el Carl Maria Magg el ghe mett el trittongh “oeu” per rappresentà i fonemm [ø] [œ] e inscii el fonda finalment la grafia milanesa classega. Grazzie anca a la soa granda produzion che la va da i poesii a i commedii coma el “manco male”, “El Baron de Birbanza”, ” I consei de Meneghin”, “El fals filosoff”, “El Concors de Meneghin”, el Magg el poeud vess donca consideraa el pader de la letteratura milanesa. L è staa semper el Carl Maria Magg a vegh mettuu la maschera de “Meneghin”, l incarnazion d el poppol milanes: umil, onest, savi, fòrt in d i avversità, lavoradoo sensibel e generos.

El Settzent el vid on esplosion de la letteratura in milanes cont poett coma Domenegh Balestriee, Carl’Antoni Tanz, Girolam Biragh, Isepp Parin, Peder Verr, Francesch Girolam Cori, e sora a tucc el Carl Pòrta. Carl Pòrta l è de seguu el pussee grand poett in milanes e i sò òper vann a colpì l ipocrisia relisosa de qui temp li (Fraa Zenever, Fraa diodatt), a descriv i figur poppolee (Desgrazzi de Giovannin Bongee, La Ninetta del Verzee) e a parlà d i sò idee politegh (Paracar che scappee de Lombardia, E daj con sto chez-nous ma sanguanon) a i che se gionten d i sonett in defensa d el milanes (I paroll d’on linguagg car sur Gorell) e de Milano (El sarà vera fors quell ch’el dis lu). El Pòrta l indica el milanes coma “lenga d el minga e d el comè” e el designa coma scoeura de la vera lenga d el poppol d el Verzee, el mercaa de la verdura de Milan. In d el Vottzent nassen sossen giornai in milanes, ma de seguu l è doveros segnalà i dizzionari: el Cappellett, el Banf, l Arrigh, l Angiolin e l òpera monumentala d el Cherubin.

Cont l età contemporanea purtropp borlen giò in desgrazzia la letteratura e la lenga parlada e i poeugh contribuu in milanes coma chi de Deli Tessa e Gioann Barrella s impienissen de patetegh toscanism.

In d l area d influenza d el milanes la va nepunemanch scitada la letteratura bergamasca: notevol inn la traduzion seszentesca de l Orland furios de Albert Vanghett e i scrivuu settzentesch de l abatt Isepp Ròta.

Descoruu particolee el nezessita iscambi per la letteratura occidentala. I important traffegh commercial cont la Provenza e la storria politega che l a mennaa el Piemont a vess sota l amministrazion d i Savòia e mia insemma a el rest de la Lombardia, l a defaa rappresentaa on element de peculiarità in d el develupp d el lombard de l ovest e de la soa letteratura.  Coma per el milanes el gh è dibattitt in su che el poeudariss vess consideraa coma primm element de la letteratura piemontesa, però li sossen sostegnen che che i “Sermon Subalpin”, ona cattada de vintdò omei complett che revan su a el XII secol, l è la primma òpera in volghee occidental. In quest period chi la Lombardia occidentala la taca su anca de subì l influenza de la poesia provenzala finna a el punt che arent a i troeuvadoo provenzal gh inn anca i zeleber piemontes coma el  Nicolet de Turin, e in d i vallaa alpin el provenzal el s afferma coma lenga parlada da el poppol. In d i secoi che vegnen poeu la gh è ona lenta evoluzion d el volghee el che el vegn piemontes domaa a  l inizzi  d el Zinchzent cont i òper d el Giovan Giòrs Alion de Ast. La cattada pussee importanta l è de seguu ” l Opera Iocunda no. D Johanis Georgii Alioni astensis – metro maccaronico materno et gallico composita” d el second desenn d el secol scitaa el che el contegn scrivuu in piemontes (tra i che“zeu da carlever”) e in franzes.

In d el dessettesem secol la lenga l è sgiumai madura e versa la fin el Marches Carl Gianbattista Tana de Entraque el fa su la zelebra òpera taiatrala “Ël Cont Piolèt”, la che vegn subet rappresentada cont sossen success ma che la sarà stampada domaa a la fin d el secol che el vegn poeu. Versa la fin d el Settzent el piemontes el vegn on argoment de studi e in d el 1783 la nass la primma “Grammatega Piemonteisa” grazzie a el medegh Maurizzi Pipin ( otor anca d on vocabolari quaterlengh) el che la dedega a la prinzipessa de Piemont, de origin franzesa e la che la voeureva imprend la lenga locala: a defferenza d el rest de la Lombardia, el Piemont el s è defaa affermaa coma staa e inscii el dovrasg uffizial d el piemontes el vegn on strument de leggitemazion d el dominion d i Savòia. Cont el Vottzent el se forma el taiater piemontes e l esponent pussee nòtevol l è Vittorri Bersezzi: tra i sò lavoo vann scitaa ” La sedussion”, “La beneficenza” e el zeleber “Le misérie ‘d mossù Travet”. Coma per el milanes, el Vottzent l è però anca el secol d i giornai in lenga locala e d i dizzionari: inn defaa editt “el Capello”, “el Zalli”, “el Gavuzzi” e el grandios “Conte Vittorio di Sant’Albino”. Anca per el piemontes l età contemporanea la reserva l istessa storria d i òlter lengh lombard e donca la letteratura e la lenga parlada inn rapidament abbandonaa.

Adalbert Ronchee

Share
Pubblicato in Uncategorized | Lascia un commento

La lenga lombarda: la morfologia

Seconda ona moderna accezzion d el termen la morfologia l è insemma d i form ciappaa da i paroll a el varià d i fattoo coma numer, gener, moeud, temp e personna. In termen pussee prategh la morfologia la sariss nagott d olter che l insemma d i regoi de flession d i paroll coma la coniugazion per i verb e la declinazion d i nomm oppura d i aggettiv.

Nepunemanch gh inn a bon cunt sossen prinzipp commun a tucc i sò defferent dialett, in d el cas lombard la s è develuppada in d el temp ona significativa defferenzazion in d la morfologia finna a el punt che la poeud vess tranquillament considerada l aspett de la lenga che la varia pussee. A el fin de slongà mia tropp la trattazion, in questa sed chi ghe limiteremm a considerà essenzialment i tratt commun d el lombard.

Per quel che el revarda la coniugazion d i verb, ona fondamentala caratteristica communa l è l inesistenza d on correspettiv a el perfectum latin, temp verbal che in d la maggior part d i lengh rommanz el s è evoluu cont poeu el vegh daa per esempi origin a el passato remoto d el taian, a el passè simple d el franzes oppura a l indefinido d el spagnoeu. Seconda l opinion d on quai de studios on correspettiv a el  scitaa temp verbal latin el sariss in verità esistii anca se descomparii poeu definitivament in d el Settzent per el faa che l è staa pu dovraa.

Nepunemanch se considerom che i test scrivuu primma d el desvottesem secol inn in realitaa volghee palesement latinesant e che ona distinzion tra passaa perfett e imperfett l esist mia in d i lengh germanegh, l è sossen pussee probabel che la perduda de quest temp verbal chi l è suzzeduda durant l olta Età de Mezz grazzie a i Gott e i Langobard. E el faa che in d i test primma d el Seszent el gh è nissun march gnanca d i vocai anterior rotondaa ( i inscii ciamaa “vocai turbaa”) el proeuva anmò questa ipòtesis chi. Semper cont el restà in d el ambet d i coniugazion, olter element de communanza d i varii vernacoi lombard, cont l eccezzion d on quai de meridionai, l è inesistenza d el moeud verbal gerundi. Per remarcà el segutà de l azion, in d el lombard d el zenter e de l est l è dovrada l espression “vess adree a” (milanes: “sont adree a mangià”), quan che in d el lombard de l ovest ( piemontes) la vegn dovrada l espression “esse ‘n camin che” (turines: “Anté ch’it ses an camin ch’it vas?”). On oltra particolarità in d la flession d i verb la revarda l imperativ negativ: in d el taian el vegn formaa cont l infignii d el verb, in tucc i dialett lombard el vegn creaa cont el giontà la negazion a el verb coniugaa a l imperativ (milanes: “fa no inscì!”).

El second punt interessant de l analisis morfologega da trattà l è de seguu daa da la declinazion d i nomm e d i aggettiv. On element de grand interess a quest punt chi l è senza dubbi daa da el gener d el plural: se in d el lombard occidental, meridional e oriental l esist coma in d el taian e in d el spagnoeu  ona marcada distinzion tra el plural maschil e el plural femminil, in d el lombard zentral e in d i sò resgion de influenza, el plural l è semper senza gener (taian: “i lombardi” – milanes: “i lombard”, taian: “le Lombarde” – milanes: “i lombard”).

Consideraa che in d i lengh rommanz l è present a part che in d el lombard zentral anca in d el franzes e che l è sossen spantegada in d i lengh germanegh, questa particolarità chi l è de seguu da vess considerada de origin germanega. Ma la distinzion tra el lombard zentral e i olter variant l è determinanta anca per la formazion d el plural: se escludom la perduda de la “a” (milanes: “la sciresa” – “i scires”), in d el lombard zentral la maggior part d i nomm e d i aggettiv la resta generalment invariada (milanes: “el magatt” – “i magatt”), in d i olter variant vegnen seguii i regoi de flession tipegh d el taian (la “a” la vegn “e” quan che la “o” la vegn “i”). A part a el commun passagg da -ll a -i (milanes: “cavell” – “cavei”) , interessant eccezzion a el prinzippi general de primma inn el passagg a da el suffizz -in a el suffizz -itt in d el lombard zentral (milanes: “el buscin” – “i buscitt”) e el passagg da el suffizz -t a el suffizz -cc  d el lombard oriental (bergamasch: “andat” – “andacc”).

Olter element da notà l è che durant el develupp d i varii dialett lombard el s è assistii a on general process de apocopp che l a mennaa a la perduda a seconda d i variant, parziala o totala, d i vocai final aton latinn cont la vunega granda eccezzion de la “a”, la vocala d el femminil. Per el faa che el se tratta d on fenòmen present anca in d i olter lengh gallego-rommmanz coma el franzes, l ossitan, e el romancc, la perduda d i vocai final aton la poeud vess considerada ona caratteristica de segura origin zeltega.

Nepunemanch el faa che l è mia on aspett che el fa strettament part de la morfologia, el va poeu remarcaa che on fenòmen ligaa a l apocopp, sossen present in on quai d i variant d el lombard l è la sinocopp, idest l eliminazion d ona lettera oppura d ona sillaba dent ona parolla. Per el faa che l è present in d el franzes, anca quest fenòmen chi spantegaa soratutt in d el lombard occidental e meridional (latin: “pilare”, turines: “plè”), el poeud vess consideraa de segura origin zeltega.

Infin, on oltra caratteristica da evidenzià l è  l assenza d ona distinzion tra pronomm nominativ e accusativ: in d la maggior part d i lengh rommanz la scitada distinzion l è present anca incoeu, in d el lombard i pronomm nomminativ latinn original inn staa sostituii da chi accusativ ( latin: “ego sum”, talian: “io sono”, lombard milanes: “mi sont”).

Se l apocopp la toca a el sò massem in d el lombard zentral el che a part a la “a” el tegn domaa la “i” in on quai de paroll da lavoo oppura paroll tecnegh (milanes: “offizzi”), lee la vid el sò minem in d el lombard oriental in dova a causa de la dominazion veneta l è possibel troeuvà d i numeros “o” final aton (bressan: “gnaro”).

Adalbert Ronchee

Share
Pubblicato in Uncategorized | Lascia un commento

La sintassis

Nepunemanch el faa che in total la se defferenza mia sossen da i olter lengh rommanz, a nivel de sintassis, idest in d i moeud cont i che i paroll inn mettuu insemma per formulà preposizion e cont i che quist ultemm inn collegaa per formà period, el lombard l a a bon cunt develuppaa d i sò caratteristegh che el fann particolee.

Per quel che el revarda el posizionament Soggett-Verb-Oggett, el va dii che se viden mia defferenz grand: esattament coma in franzes, taian e spagnoeu tucc i variant d el lombard dovren generalment la tipologia Soggett-Verb-Oggett ( milanes: mia pacci ona pomma), cont la vunega eccezion de la tipologia Soggett-Oggett-Verb( milanes: “mi la toeui”) quan che l è dovraa on pronomm direttament o indirettament a el sit d el oggett.

Descoruu defferent el va iscambi faa in su olter punt coma la negazion. La primma granda defferenza la che se nòta respett a i olter lengh neolatinn, tra che el taian, l è defaa dada da la posizion de la negazion: se in d la maggior part d i lengh rommanz la negazion l è restada primma d el verb coma in d el latin (taian: “non mi piace”), in lombard la negazion l è iscambi poeu el verb o l ausiliee (milanes: “sont minga andaa”, turines: “i l’hai nen mangià”, bergamasch: “adess lavore mia”, mòdnes: “a-n sun mia boun”). Semper per quel che el revarda la negazion el va poeu regoeurdà che la poeud mia vess dovrada la combinazion d ona negazion cont on pronomm negativ (taian: “non c’è niente”, milanes: “gh è nagott”), oltra caratteristica present in d i lengh germanegh.

Particolee element distintiv respett a i olter lengh rommanz, ma spantegaa anca in d i olter lengh gallorommanz zisalpinn (idest venet, romagnoeu e furlan), l è el dovrasg d el pronomm personal rafforzativ, cognoeussuu anca coma pronomm clitegh ( milanes: “lee la dis”, turines: “mi i son”, bergamasch: “noter a’m va”, mòdnes: “me a son andèe”). La fòrma e la presenza de quist pronomm chi cambien fess da ona variant a l oltra: se in d el lombard zentral inn obbligatorri domaa per la seconda e la terza personna singolera, in d el lombard oriental inn obbligatorri anca per la primma e la terza plurala( serven defaa a defferenzà i vos verbai cont l istessa coniugazion), quan che in d el lombard occidental e in quel meridional inn obbligatorri per tucc i personn. E poeu la va giontada anca ona particolerità interessanta in su i pronomm clitegh idest che in d i fras interrogativ d i dialett, el soggett clitegh el se moeuv poeu el verb cont el formà inscii on tipp de suffiss ( bergamasch: “se dighel?”).

On oltra caratteristica tipega d el lombard l è el dovrasg spantegaa d el pronomm “che” in situazion d el tutt inusuai per el toscan. Lu l è defaa dovraa per raffòrzà i espression ( milanes: “chi che el dis”) e anca per esprim el second termen de paragon d i preposizion comparativ (milanes: “quest liber l’è mei che quel”) e anca per sopportà d i proposizion affermativ e interrogativ (milanes: “quan che voo via”). In d i variant d el lombard inn poeu spantegaa fess i verb seguii da ona preposizion oppura da on avverbi el che en modifega el significaa. Per esempi in milanes el verb “trà” el poeud vegnì “trà via”, “trà in pee”, “trà insemma”, “trà su”, “trà giò”, “trà foeura”. Per el faa che l è present in d i lengh germanegh coma el toder e l ingles( l è assee pensà a i zeleber “phrasal verbs” ingles!), anca quest chi l è on olter fenommen lenghistegh che emm segurament ereditaa da i nòster Vegg germanegh. Nepunemanch el faa che l è mia spantegada in tucc i dialett, on oltra peculiarità d el lombard l è infin el dovrasg de l articol determinativ ligaa a i nomm proeuppi de personna( “la Giulia”, “el Carl”), oltra caratteristica de possibel orisgin germanega, consideraa che l è present anca in d el lengasg corrent d el toder.

La presenza in d i variant d el lombard d i fenomenn sintattegh tipegh d i lengh germanegh, coma la scitada sossen voeult negazion poeu d el verb, la conferma coma la germanizzazion de la nòsta terra l è stada determinanta in d el develupp d i nòster lengh.

Se voeurom per ignoranza, oppura per interess, d i taianist d el Vottzent in odòr de massonneria ann purtropp minemizzaa l eredità germanega lombarda cont l esaltà iscambi in manera granda fess l ovvia eredità rommanna. In quest l à daa el sò contribuu el fascism, inscì come anmò primma el Manzon istess cont la soa descrizion a color fòsch de l epopea langobarda in Itaia. On idea de orisgin risorgimentala de seguu assurda, viduu che i Langobard inn staa a el punt de giontà l intrega Itaia sota ona vunega corona.

Ma naturalment i problemm fignissen mia chi. Come se el sariss mia assee l esasperazion de la latinità l à defaa mennaa i movement identitari che s inn develuppaa a partì da i agn Sessanta e Vottanta d el secol passaa a contramettei on esaltazion estema (e cont onestà da paiasc) d i nòster radis zeltegh cont el sbassà anmò chi el varè de la component germanega de la nòstra identità. D el rest l è mia on mister che i varii legh settentrionai ann finì per sposà ona retòrica noeuva guelfa (o partigianna) germanòfobba.

E l è proeuppi questa longa marginalizzazion che l eredità germanega l à subii che la ghe sping a remarcà el sò roll in d el contest lombard.

Voeurom defaa regoeurdà che l eredità gotta e langobarda, insemma a quella zelto-ligura la rappresenta vunn d i duu fattoo d el vess giontaa etnegh d i Lombard.

Naturalment el voeurè de remarcà la nòstra eredità germanega el voeur mia dì marginalizzà o sbassà la nòstra identità zeltega, e anca manch rennegà la nòstra fondamentala eredità culturala latinna. Diversament faremm l istessa falla de chi che el gh è staa primma de numm.

Share
Pubblicato in Uncategorized | Lascia un commento