La letteratura lombarda

Carlo_Porta

Cont la vegnuda de l omologazion e de la zentralizzazion forzada primma in d el Risorgiment e poeu d el Fascism, i lengh lombard, inscii coma sossen òlter lengh parlaa in d quel che alora el seva el Ream de Taia, inn staa semper pussee raffiguraa d i vilan dialett d el taian da eliminà el primma possibel per fa inscii che i territorri de limet d el Ream poeuden vess d i ver e proeuppi bastion contra i “nemis” transalpin. In d el contest de la Repubblega i robb in sostanza inn mia cambiaa e vunna d i scus pussee ridicol dovraa per tentà de ridicolizzà el lombard cont el deleggitemà inscii anca el dritt de dovral l è l opiniabela definizion de lenga d origin vottzentesca: ona lenga l è ona parlada codificada cont ona proeupria letteratura storrega.

In realità, la motivazion proponuda l è de bon ridicola viduu che el lombard el gh a ona ricca letteratura storrega la che s è develuppada pienament a partì da el Zinchzent, ma i radis de la che vann su a on quai òper in volghee d el Duuzent.

Se parlom de la letteratura lombarda, coma primm lavoo el va regoeurdaa che coma in d el rest d el mond, i capazità de lesg e de scriv seven d i abelità d i che se poeudeven vantà domaa i class sozial pussee òlt, i che viveven squas tucc in d i zittà. Per questa reson chi la letteratura lombarda la s è develuppada in su i duu prinzipal pòlis cultural e politegh de la Lombardia, idest Milan e Turin, cont el vegh daa inscii origin a dò corrent letterari (idest a i dò grafii classegh) poeutòst partasgiaa. Se Turin el seva el pòlis azzentratoo domaa per la Lombardia de l ovest, Milan l a rappresentaa el pòlis azzentratoo per la Lombardia d el zenter, d el est, e de bona part de quella d el sud. Per quel che el revarda i bas storregh de la letteratura milanesa, la gh è mia ona vunega opinion ( anca per cambià!) in su l òpera oppura in su el scrittoo el che poeudariss vess consideraa coma referement inizial, anca se sossen sostegnen che el “Sermon Divin” d el Peder de Barsegapè l è el plocch miliee de la letteratura milanesa.

Se vardom el filon didattegh e relisos de l òlt e d el Bass Medi Ev, l òpera in question l è nagott òlter che on poemm poppolee d el 1264 de poeugh pussee de 2400 vers in dova se cunten su cont tonn critegh in d i confront de la ricchezza e de la superbia, i pussee important event biblegh. Per òlter studios iscambi el s a de speccià giust on quai ann pussee tard cont i scrivuu d el Bonvesin de Laripa ( o de la Riva) tra i che el vegn foeura pussee el “Liber d i tri scrivuu” d el 1274: ona composizion partasgiada in trè part la che par de vess on anticipazion de la Commedia d el Dant.

I lavoo de Barsegapè e de Laripa poeuden vess de seguu consideraa coma i primm òper de letteratura milanesa, ma l è nepunemanch volzaa definii coma òper in milanes perchè la mancanza d on quai de particolaritaa d el lombard ( tra i che i vocai anterior rotondaa e la negazion poeu d el verb) en evidenzien la natura de volghee scadent. El dovrasg scrivuu d el volghee lombard el reciappa vida cont la signorria d i Viscont, ma per parlà de vera e proeupria letteratura in milanes emm de speccià la resoluzion d el problemm de la grafia.

In d el 1606 Gioann Amboeus Biff el tenta ona primma codifega cont el “Prissian de Milan de la parnonzia milanesa” in dova el tenta de resòlv el problemm d i vocai longh e brev e el proponn la combinazion “ou” per rappresentà la vocal anteriora rotondada semiserada[ø] e semiadervida [œ]. La codifega definitiva la ruva però a fin secol quan che el Carl Maria Magg el ghe mett el trittongh “oeu” per rappresentà i fonemm [ø] [œ] e inscii el fonda finalment la grafia milanesa classega. Grazzie anca a la soa granda produzion che la va da i poesii a i commedii coma el “manco male”, “El Baron de Birbanza”, ” I consei de Meneghin”, “El fals filosoff”, “El Concors de Meneghin”, el Magg el poeud vess donca consideraa el pader de la letteratura milanesa. L è staa semper el Carl Maria Magg a vegh mettuu la maschera de “Meneghin”, l incarnazion d el poppol milanes: umil, onest, savi, fòrt in d i avversità, lavoradoo sensibel e generos.

El Settzent el vid on esplosion de la letteratura in milanes cont poett coma Domenegh Balestriee, Carl’Antoni Tanz, Girolam Biragh, Isepp Parin, Peder Verr, Francesch Girolam Cori, e sora a tucc el Carl Pòrta. Carl Pòrta l è de seguu el pussee grand poett in milanes e i sò òper vann a colpì l ipocrisia relisosa de qui temp li (Fraa Zenever, Fraa diodatt), a descriv i figur poppolee (Desgrazzi de Giovannin Bongee, La Ninetta del Verzee) e a parlà d i sò idee politegh (Paracar che scappee de Lombardia, E daj con sto chez-nous ma sanguanon) a i che se gionten d i sonett in defensa d el milanes (I paroll d’on linguagg car sur Gorell) e de Milano (El sarà vera fors quell ch’el dis lu). El Pòrta l indica el milanes coma “lenga d el minga e d el comè” e el designa coma scoeura de la vera lenga d el poppol d el Verzee, el mercaa de la verdura de Milan. In d el Vottzent nassen sossen giornai in milanes, ma de seguu l è doveros segnalà i dizzionari: el Cappellett, el Banf, l Arrigh, l Angiolin e l òpera monumentala d el Cherubin.

Cont l età contemporanea purtropp borlen giò in desgrazzia la letteratura e la lenga parlada e i poeugh contribuu in milanes coma chi de Deli Tessa e Gioann Barrella s impienissen de patetegh toscanism.

In d l area d influenza d el milanes la va nepunemanch scitada la letteratura bergamasca: notevol inn la traduzion seszentesca de l Orland furios de Albert Vanghett e i scrivuu settzentesch de l abatt Isepp Ròta.

Descoruu particolee el nezessita iscambi per la letteratura occidentala. I important traffegh commercial cont la Provenza e la storria politega che l a mennaa el Piemont a vess sota l amministrazion d i Savòia e mia insemma a el rest de la Lombardia, l a defaa rappresentaa on element de peculiarità in d el develupp d el lombard de l ovest e de la soa letteratura.  Coma per el milanes el gh è dibattitt in su che el poeudariss vess consideraa coma primm element de la letteratura piemontesa, però li sossen sostegnen che che i “Sermon Subalpin”, ona cattada de vintdò omei complett che revan su a el XII secol, l è la primma òpera in volghee occidental. In quest period chi la Lombardia occidentala la taca su anca de subì l influenza de la poesia provenzala finna a el punt che arent a i troeuvadoo provenzal gh inn anca i zeleber piemontes coma el  Nicolet de Turin, e in d i vallaa alpin el provenzal el s afferma coma lenga parlada da el poppol. In d i secoi che vegnen poeu la gh è ona lenta evoluzion d el volghee el che el vegn piemontes domaa a  l inizzi  d el Zinchzent cont i òper d el Giovan Giòrs Alion de Ast. La cattada pussee importanta l è de seguu ” l Opera Iocunda no. D Johanis Georgii Alioni astensis – metro maccaronico materno et gallico composita” d el second desenn d el secol scitaa el che el contegn scrivuu in piemontes (tra i che“zeu da carlever”) e in franzes.

In d el dessettesem secol la lenga l è sgiumai madura e versa la fin el Marches Carl Gianbattista Tana de Entraque el fa su la zelebra òpera taiatrala “Ël Cont Piolèt”, la che vegn subet rappresentada cont sossen success ma che la sarà stampada domaa a la fin d el secol che el vegn poeu. Versa la fin d el Settzent el piemontes el vegn on argoment de studi e in d el 1783 la nass la primma “Grammatega Piemonteisa” grazzie a el medegh Maurizzi Pipin ( otor anca d on vocabolari quaterlengh) el che la dedega a la prinzipessa de Piemont, de origin franzesa e la che la voeureva imprend la lenga locala: a defferenza d el rest de la Lombardia, el Piemont el s è defaa affermaa coma staa e inscii el dovrasg uffizial d el piemontes el vegn on strument de leggitemazion d el dominion d i Savòia. Cont el Vottzent el se forma el taiater piemontes e l esponent pussee nòtevol l è Vittorri Bersezzi: tra i sò lavoo vann scitaa ” La sedussion”, “La beneficenza” e el zeleber “Le misérie ‘d mossù Travet”. Coma per el milanes, el Vottzent l è però anca el secol d i giornai in lenga locala e d i dizzionari: inn defaa editt “el Capello”, “el Zalli”, “el Gavuzzi” e el grandios “Conte Vittorio di Sant’Albino”. Anca per el piemontes l età contemporanea la reserva l istessa storria d i òlter lengh lombard e donca la letteratura e la lenga parlada inn rapidament abbandonaa.

Adalbert Ronchee

Share
Questa voce è stata pubblicata in Uncategorized. Contrassegna il permalink.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *