FAQ

1) In quant  l è che sii?

Semm pena vegnuu foeura e inscii poeugh ma bon per dess: la sgent l è mia anmò abituada a i nost idee, a i nost ton, a la nosta Volontaa. Consideraa che numm semm mia interessaa a danee e cadreghitt: numm puntom soratutt in su la qualitaa e mia in su la quantitaa d i nost Assoziaa. Anca per quest sperom che i ver Lombard identitee se gionten a numm.

2) Cossa fii prezisament?

Lombardia Granda l è on assoziazion politega che l à coma fin fondamental e sgeneral la defensa, el recovrà e e l emanzipazion de l identitaa de la Lombardia Granda. Cossa voeurom fà ind el orden de ciappà quest impegnativ obiettiv chi, el poeudev trovà ind la nosta Agenda.

3) Perchè vun el gh ariss de giontass a vu?

Primma de tutt perchè el pensa coma numm e el voeur iuttagh, se possibel anca de persona, a spantegai in tra i nost insognorent conterragn. Poeu, perchè numm semm el primm e vunegh soggett politegh-cultural che el mett a l zenter d i sò azion la vera Lombardia e l à develuppaa quell che numm ciamom nazionalisem etnegh razional. Poeudev trovà pussee informazion in su i nost pasgen Lombardia etnega, Lombardia Granda e Weltanschauung.

4) Ma farii part a d i elezion politegh?

Coma assoziazion politega, i nost vunegh attivitaa inn el spantegament d i nost idee e la poppolarizazion d i temategh che trattom. Femm mia part e faremm mia part a elezion, ma poeudom mia lassà foeura la possibelitaa d sostegnì in fuduu on partii che el representa i ver interess de la Lombardia Granda.

5) Gh ii collaborazion cont olter assoziazion?

Per dess emm mia anmò faa su ona quai collaborazion offizial. Semm nepunemanch in contatt con quai identitee d i olter nazion oeuroppee e sperom de develuppà insemma d i utel collaborazion.

6) Gh ev quaicoss a che fa cont la Lega Nord?

No, semm mai staa leghist e cont quell partid trasformistaa li gh emm nagott( furtunatament) in commun. La Lega Nord l à d i idee poeugh ma confonduu e l à faa nagott olter che banalizzà i sacrosant reson settentrionai cont el vegh inventaa la “Padania” insemma a tucc i sò consequenz coma i sossen nominos buffonaa d i sò esponent. L è part d el sistem el che el gh à de vess combattuu, e de seguu la rappresenta mia ona soluzion a lu, e defaa el partid de via Bellerio el rappresenta mia in nissun moeud la Lombardia, senza considerà che l è mai staa on quaicoss de etnonazionalist. D el rest l è assee vidè coma, soratutt incoeu, i leghist inn domaa d i drittors taiann senza pu nissun interess per i question etnegh e culturai.

7) Vu voeurev rezed l otodeterminazion de la Lombardia Granda: cosa el voeur dì esattament?

Impunemanch numeros statolater ciamen ispess l art. 5 de la Costituzion (“La Republega l è vuna e mia divisibel”) per fà mia lesgitemà tucc i possibel demand de repartasg razional  de l staa taian, gh è da fà foeura che l istessa Costituzion la recognoeuss cont l art. 10 la sò subordinazion versa el dritt internazional. Consideraa che l Itaia l à ratifegaa almanch 3 trattaa internazionai che disen esplizitament coma “i poppol gh ann semper el dritt, in tutta libertaa, de determinaà quan e coma desideren el lor resgim politegh intern ed estern” (Att final de la conferenza in su la seguritaa e la cooperazion in Europa, tit. A, art. , la demanda de determinazion l è perfettament legala.

8) Per quel che el revarda l aspett tecnegh. Concretament cosa rezedev?

Numm semm per l etnonazionalism e per on federalism seri el che el gh ariss de vegh nagott in coomun cont i paiasciaa leghist, e proeuppi per quest voeurom da on aspett etnegh a el Paies e conzillià ona viduda etnonazionala italega cont quella lombardistaa etnofederala, che l è la nosta prinzipala posizion. Semm dervii a on dialogh costruttiv cont tucc i identitee taian per fa inscii che el se poeudariss formà on fòrt movement d opinion per ona reforma radicala de la Repubblega Taianna ind el sens presidenzial e etnofederal; el nost camp d azion logegament resten la Lombardia etnega e la Lombardia Granda, e proponom anca on eventual partasg amministrativ ossidental e oriental d i Lombardii( a nivel etnego-resgional). La gh à de vess ciara ona robba: l Itaia l è mia el staa taian, ma ona realitaa millenaria rappresentada da sgent diversifegaa; l etnofederalism defaa el rezed on accord tra de lor e el respett corresponduu d i proeuppi particolaritaa. Ind el cas contrari el poppol lombard el gh ariss tucc el dritt de zercà percors alternativ per evità de subì anmò i desgrazzii d on entitaa statala coma quella taianna otoala, la che de identitee e tradizionalist la gh à nagott.

9) Poeu tucc i struzzi d i nost sgent per giontà la l Itaia, perchè dess gh arissom de partasgialla cont l etnofederalism?

Recognoeussom senza problem el contribuu storregh settentrional a i event taian, ma l à mia nissun sens tegnì cont la fòrza insemma e ind on voeui staa-apparaa poppolazion che inn diversifegaa etnego-culturalment, lenghistegament e anca ind el sens geografegh. El vess giontaa el fa de bon la fòrza, ma domaa se armonizzada ind ona struttura etnofederala la che la poeudariss permett de salvavardà senza pastrugnaa sciovinistegh( i che fann nass domaa d i taiann da caricatura) tucc i nost identitaa. E defaa l è mia quest el cas de la Repubblega Taianna, nassuda ind el second poeu de guerra e ind la che numm ghe recognoeussom mia per el faa che l è on staa colonialistaa senza nazion.

10) Sarissev inscii favorevoi a l indipendenza de la Lombardia Granda per coma vu la gh ev delineada?

Seconda la nosta opinion el percors independentist l è ona perduda de temp e enersgii, on obiettiv assee utopegh el che el figniss per tocà on secessionism desfattistaa senza conclusion concrett. El sariss mei, sossen mei spend temp e resors per on prosgett etnonazionalistaa el che el poeudariss combatt per on affrancament de bon identitari d el nost territorri, anticamera de quel etnonazionalism taian che numm sostegnom cont passion, in oggiada de ona reforma radicala d el staa taian. Numm defaa voeurom puntà in su la cultura e la metapolitega, soratutt perchè senza reeducazion on poppoll el poeud mia, inscii da el nagott, pretend l otodeterminazion; e poo numm puntom in su el comunitarism völkisch el che de seguu l è pussee realistaa d i imitazion d i catalan o d i scozzes. Ona soluzion separatistaa la sariss l ’extrema ratio innanz a l impossibelitaa de on accord cont i olter sgent italegh a el fin de da finalment on aspett federal a el staa. Perchè el gh ariss de vess ladin da capì: se i robb cambierann mai i Lombard gh arissen tucc el dritt de seguì straa alternativ i che i poeudarissen defend da i oppression de ona repubblega d el tucc s-ciava de la linea Washington e Bruxelles.

11) Coma l è che videv la question lenghistega?

Per el faa che la gh è mia ona koinè lombarda( o panlombarda), semm de l idea che el scernì a lenga burocratega e letteraria d el milanes classegh emendaa, almanch ind la part etnega o in quella granlombarda ossidentala, la sariss la soluzion meioo per tucc, manch che a quaivunn el vegn in ment de redescovrì la koinè lombardo-veneta d el Medi Ev, che el seva però on volgee nominos. Naturalment sarissen tutelaa anca i olter sossen lengh a nivel local.

 

12) Gh ii malanem per i Taian de l Sud?

Proeuvom mia oeudi  ind i confront de nissuna etnia e/o razza, ma l è ben prezisà che in Lombardia gh’emm d innanz ona “question meridionala” per event ligaa a l esod de poeu de guerra, tra i che i spantegament d i maffii e d i moeud de vida forestee per el Nord; savemm ben che la responsabelitaa prinzipala de quist faa chi l è de da a i desfruttatoo de Mezzanocc inscii coma a quii de Mezzdì( e de Romma), ma miionn de personn desradigaa da la proeupria tera e trapiantaa ind on oltra part el poeud fa nagott olter che conturbà el tessuu etnego-sozial orisginal d el territorri che i ospeta( anca perchè numm e i meridionai de seguu poeudom mia digh coma istessa sgent), idest a la sorapoppolazion, zimentificazion e polluzion.

13) Cossa pensev d i immigraa in sgeneral?

Per el faa che la Lombardia Granda l è sossenn sorapoppolada desgià de per lee cont domaa i Lombard, semm totalment contrar a tucc i manee de immigrazion, de tucc i orisgin la sariss. Per l istessa reson, semm de l pensee che i immigraa desgià chi gh arissen de lassà la Lombardia Granda. L immigrazion, in particolee de massa l è semper fallada e la rappresenta mia ona soluzion a i vegg problem de determinaa porzion d el globus, e anmò manch d i noster.

14) Ma sii d i noeuv nazist in pratega?

No, semm nazionalist etnegh razionai e mia noeuv nazist. I media de resgim seguten a mett ind i coo el ridicol stereotip nazionalisem etnegh = neonazisem, ma chi che el cognoeuss on zicch el nazionalisem etnegh el capiss subet che l è domaa on finton metod per proeuvà a fà mia lesgitem on pensee assee descomed per el sistem.

15) Però sii razzist, vera?

No, credom mia ind ona quai gerarchia d i razz. Recognoeussom tuttavia  l esistenza e la differenza biologega d i vari subspezies omman, inscii coma i grev dansger biologegh, soziai e culturai che la gh à ona sozietaa multirazziala. Per quest, pensom desirabel on partasg a nivell reproduttiv e ambiental d i razz omman per fin de tutela de la biodiversitaa e d i numeros cultuu omman.

16) Chi l è Lombard per vu?

El gh ariss de vess ciar che per d i nazionalist etnegh el dritt de vess part de la Nazion lombarda el se ciappa domaa cont el ius sanguinis. Poeudom inscii ciamà Lombard chi che el nass in Terra lombarda de sgent biologegh indisgen de la Lombardia Granda (in olter paroll, sgent cont parentella tipega lombarda e granlombarda). Consideraa nepunemanch che l escambi genetegh cont poppol compatibel a l nost el dà nissun tip de problem, el poeud vess part de la Nazion lombarda anca chi che el gh à tri (duu) sgent grand lombard indisgen e vun (duu) sgent grand indisgen oeuroppee.

17) Coma ve ponnev versa el mond?

El gh ariss de vess evident che vess fer de la proeupria identitaa el voeur mia dì sprezzà quii d i olter Nazion: defaa, semm favorevol a l escambi cultural cont tucc i olter Poppol de l pianett. De bon ambientalist però, semm de l pensee che la produzion la gh à de vess fada arent el sit se consumazion per sbassà l impatt in su i ecosistem. I escambi commerziai sarissen inscii finalizaa a l ciappà i materi primm e l energia che el nost continent el poeud mia dagh assee.

18) Cossa pensev de l Giont Oeuropee?

Consideraa che l Giont Oeuropee l è on ridicol miscmasc de staa multinazionai (e che soven tegnen giò i Nazion che gh ann dent), oeuroppee domaa de nomm e governada de ona casta de burocrat cameree d i lobbi mondialist, l è assee ciar che specciom prest la sò fin. A l sò sit servariss defaa on rosc Oeuropee basaa in su ver Nazion e strutturaa in manera etnega e geografega. El gh à mia sens giontà insemma on Norvesgies e on Sizilian. A bon cunt quest rosc chi el poeudariss senza problem tegnì dent anca la Russia da el moment che finna a i Ural l è Oeuroppa.

19) Che l è la vosta posizion in su la globalizzazion?

Numm semm affiondament contra i sistem azentratoo mondialist finalizzaa a mett de sota sora i otoritaa, la soranitaa e l identitaa d i poppoll; inscii coma poeudom mia fa a manch de armarcà i idee politegh de chi che voeuren i Nazion inprisonaa ind i gabbii globai soranazionai oppura castrai cont brutt ideolosgii forestee a la nosta cultura. El gh ariss de vess scontaa che quest descoruu chi el var anca per l ambet economegh e finanziee e el controll mondial d el mercaa.

20) Credev mia che i vost voeurè inn nagott olter che d i robb utopegh?

Fin che ghe sarann ommen disponibii a spendess per la causa patriottega, nagott el sarà mai de bon perduu, e gh emm mia de da nagott per scontaa. El nost voeurè l è per primma robba cultural, metapolitegh cont l obiettiv de (re)educà e per quest nissun second de la nosta vida l è trasaa. El comunitarism poo, l è mia ona chimera ma on percors incoeu nezzessari fess per preservà quella genoinitaa li che domaa da on dirett contatt tra omm e mond rural la poeud vess garantida a el mei. Chi l à el Voeurè de ferr el gh à mai de ced innanz a i robb brutt d i noster dì, perchè diversament l ariss perduu senza combatt; la soa mission l è quella de dessedà el numer pussee olt possibel de conscenz per fa inscii che i se poeuderann giontà a el battasg per la salvavardia e la promozion de quel che gh emm de pussee ver e otentegh: el Sangh d el nost Poppol, el Soeu patri d i nost Vegg, el luminos Spirett che emm ereditaa da chi che ann forgiaa l Oeuroppa, idest i noster pader indoeuroppee. La veritaa l è da la part de chi el defend questa triada fondamentala in olter paroll da la part de chi el defend la natura

Share