Lombardia Granda: omasg a Gilbert Onee

oneto-terra

Framment d el test d el Gilbert Onee, “Quaderni Padani(https:/archivio.associazionegilbertooneto.org/), “Come si chiama questa terra”, traslaa in Lenga Lombarda.

Cartinna de l ann 1590, autor Abraham Ortelius

“A riproeuva de la totala identità tra Lombardia e Padania la vegn la denominazion de la Liga Lombarda, la che in d i sò edizion, l à giontaa zittà incoeu lombard, piemontes, venett, emiiann e romagnoeu. La presenza de quiist ultemm chi el dimostra che in d el XII secol la Lombardia l eva inglobaa anca la region de l Esarcaa che l era mai stada langobarda. Anmò in d el Settzent i cart lucches indicaven i territorri a i proeuppi confinn de Mezzanocc cont el Staa de Mòdna coma “Part de la Lombardia”. El spazzi denomminaa Lombardia el s è restringiuu cont la creazion de ona region Lombardia dent d i confinn che gh evenn nissun motivazion storregh.El Ducaa de Milan el gh eva defaa olter limett e la region moderna l à inglobaa terr che inn vegnuu piemontes (Lomlina, Oltrepò) e veneziann (Berghem, Bresa) per longh secoi. In d el Vottzent el descompar el squas millenari dovrasg d el nomm Lombardia per indicà la Padania.

A la region padanna la vegn da alora dada ona series de noeuv denomminazion, tutt inventaa cont scrupoi e inevitabilment italozentregh: Itaia Superiora (termen dovraa da i geograff e studios coma el Constantin Nigra), Itaia settentrionala, Settentrione, Itaia d el Nòrd o Nòrditalia (nomm dovraa normalment in d el lengasg burocrategh e anca in quell poppolee).Tutt quiist denominazion chi gh ann el defett de vess semplizistegh e de tend a sminuì l identità padanna a on appendis d on zenter romman e italegh. El voeurè reduttiv e de fa descomparì l è evident: a nissun el vegneriss in ment de ciamà la Scottia Inglandia d el Nòrd, oppura la Bavaria Todria (oppura anmò pesg Prussia) d el Sud. In quest giòch malintenduu chi inn borlaa giò anca sossen autonomist padano-alpinn che ann accettaa de ciamass “nordist” e i che dovrenn d i termenn coma “Altaitalia”, Repubblega d el Nòrd e simii”.

Share
Pubblicato in Uncategorized | Lascia un commento

Elezion d el 4 marz, tra politega e ideai

A sgiudegà la scena d on punt de viduda d i nòster (mia domà) prinzippi, el Salvin che el sgiura in su la Costituzion de la RI e in su el Vangel (coma la Boldrin, Bergoeui, o coma on quai neocon ammeregan), el vegneriss da dì che quest chi l è nagott olter che on mia sossen de bon el che per vegh la speranza de fà vegnì pussee olt el proeuppi pes politegh el sariss disponibel de renunzià a la coerenza e anca a d i nobii prinzippi (purtropp tradii anca ben primma de la voltada taianista d el Salvin) i che ann caratterizzaa la Liga in d i sò primm agn da la fondazion. A la fin però, nepunemanch quest lu el poeud mia vess biasimaa pussee de sossen, perchè a el dì d incoeu cress politegament, soratutt se el se parla de olt nivei el voeur dì coma primm lavoo el savess adattà a l ambient, o in olter paroll el vess pront a rennegà d i punt de la proeuppia ideologia ritegnii tropp descomed , in d el nomm d on mer opportunism, inscì coma el faa d i compromettuu de dubbi varè moral e de dubbia utelità anca in d el longh termen (l è assee regoeurdà i accordi tra la LN e el Berluscon).

Soven el se dà per scontaa che i idee fòrt inn diffizilment applicabei a la massa, motiv prinzipal per che el che l inscì ciamada estrema drecia, per vegh on quai de possibelità de vegh on suzzess concret la gh ariss de visinass a i vari zenter-drecia. Anca se l è vera che d i idee inn mia per tucc, chi el se poeud mia fà a manch de mett in luz on olter problem. L inscì ciamada drecia “inscì-inscì” sossen voeult la riess a vegnì foeura, cont el mett in ombra olter fòrz politegh pussee “estrem”, e per quest marginai, mia domà grazzie a la massa che la tend a la moderazion, ma anca grazzie a quei che a paroll inn dur e pur ma preferissen sostegnì cont i faa mia quei movement che inn pussee simii ideologegament, ma quei che inn pussee seguii, viduu che quiist ultemm chi gh ann d i posizion pussee accettabii per el sistem, coma l è vegnuda la Liga d el Salvin. Attenzion, chi voeurom mia critegà quei che in mancanza d ona alternativa de varè a el marasma noeuv marxista, preferissen vodà per el manch pesg e gnancanmò quei che deziden de partezipà a i elezion politegh, forsi anca per d i grand partii cont el vegh d i bon intenzion, ma quei che cont el voeurè semper vegh el piatt preparaa e pur de res’cià mia de restà emarginaa, inn disponibei a ciappà coma proeuppi mennadoo quei che in d i faa fann vidè de vess d i voeult poeugh defferent da i esponent prinzipai d el sistem che disen de critegà.

In viduda d i prossem elezion, coma emm giamò faa in d on oltra sed, numm de Lombardia Granda invidom i identitee Lombard a vodà per i candidaa de la Lista Fontana (viduu che i lor propòst inn i pussee accettabii da el nòst punt de viduda, per el motiv che el se tratta de otonomia fiscala e culturala, idest el minem che la Lombardia la meritariss), per quell che el revarda iscambi l ambet “nazional”, l occorr mia ona ment geniala per capì che i opzion preferibei la sariss defaa el vodà per el Salvin (nepunemanch tutt), oppura l astension, anca se vergun el poeudariss ritegnì giust el vodà per Casapound nepunemanch i desaccordi in su la vision de l Itaia. In poeugh paroll voeurarissom regoeurdà che anca se ritegnom nesessari el zercà de influì in su la situazion politega cont i mezz disponibei, la robba da fà mai l è quella de rennegà i proeuppi ideai, domà per question de convenienza, per quant estremist e utòpegh poeuden parè. In d on epoca in d la che i ball inn lesg, anca el dì o el sostegnì la verità l è on azion revoluzionaria.

Share
Pubblicato in Uncategorized | Lascia un commento

Perchè numm semm Lombardist

Per chi el ghe cognoeuss ben el par evident che  d on punt de viduda ideologegh numm de Lombardia Granda gh emm d i posizion contracorrent mia domà in d el contest de questa sozietà chi in d la che inn spantegaa i disvarè mondialist, ma anca in d el contest de l inscì ciamada “area” nazionalista/identitaria taianna in d la che la stragranda maggioranza d i cas la fa da Segnoo l idea taianista, soven ispirada a el nominos ventenni e che donca la vid mia de bon oeucc tucc i istanz mia domà independentist ma ancasi autonomist o federalist, cont el defignii coma on vergott de dannos in quiist temp chi che el fariss nagott olter che danesà la “Sacra Patria Taianna”.

Anca se per quaivunn l è on concett dur da capì l è on contrasens allucinant el zercà de combatt el pensee vunegh cont l esaltà i staa soranazionai vottzentesch coma defaa l Itaia, la Franza, la Spagna e el Ream Giontaa. Perchè se analizzom la storria de quiist staa chi poeudom notà in manera ladinna che lor i gh ann vu d i dinamegh incredibilment simii a el sistem globalizzaa che incoeu inn adree a tentà de imponn a numm. Sia in Itaia che in Franza( l è mia on cas se el se dis che la Repubblega Taianna l è ona creazion franzesa) e in d la Spagna d el Franco ma anca in d la Britannia Granda (l è assee regoeurdass d i crimen perpetraa da i ingles a dann d i irlandes) el s è semper tentaa de assimilà i menoranz etno-lenghistegh d i voeult cont i ball e i falsificazion e olter voeult ancasi ben cont la violenza.  E tegnissev ben a ment che chi semm mia adree a parlà doma de quei menoranz li che comprenden poeugh miiaia de individd arent i confinn, ma di quei realità etnegh e storregh che poeuden vess tranquillament consideraa d i nazion senza staa mia domà grazzie a l estension d el proeuppi areall paragonabel a i staa oeuroppee d incoeu de medi dimension, ma anca grazzie a l esistenza d ona proeupria lenga e d ona proeupria cultura che in sossen cas l è staa considerada prestigiosa in passaa, pensom a l occitan, a el venet, ma anca a i parlaa gallo-italegh coma el pemontes e el zenes.

Proeuppi per quiist motiv chi l appar ciar che tucc i descor l obiettiv d i che el sariss quell de affermà che i taiann gh arissen de desmett de cicerà d i “deliri  campanilistegh” e “nazileghist” perchè gh arissom de restà pussee giontaa in quiist ultemm temp chi, se defferenzien ben poeugh da i quatter fras faa de quei che disen che l euroscetticism el sariss on maa oppura che i razz e i etnii gh arissen mia de esist viduu che quest partasg chi el creeriss una guerra tra poeur (sic!). Proeuppi perchè numm semm etnonazionalist coerent (se el primm barlafus che el passa el ghe defigniss “regionalist localist” l è mia on nòst problem) refusom tucc i tipp de mondialism de tucc i scar, idest quella la voeur fà su i taiann cont el forzà i lombard etnegh a rennegà la component gallo-romanza e mitteloeuroppee de la proeupria identità (coma el seguta purtropp cont suzzess da el 1861 e tegnissev ben a ment che affermà quest el voeur mia negà la component oeuroppee de Mezzdì che numm gh emm), inscì coma quell che el voeurariss on Oeuroppa faa da “brasiliann” che se consideren zittaditt d el mond.

In poeugh paroll, chi el critega l immigrazion afro-asiatega ma el resta indefferent oppura adirittura content innanz a la scomparsa d i poppoi otoctonn alpino-padann el gh ariss de fà sitt, chi iscambi el se lamenta de vess “s’ciav de Romma” e de vegh de mantegnì el Mezzdì, ma el considera coma “noeuvv lombard” tucc i extraoeuroppee el gh ariss de fa l istess.

Gh è ne mia d i ball!

Saluu Lombardia!

 

Share
Pubblicato in Uncategorized | Lascia un commento

Andii tucc a vodà!

straa

Coma sossen poeuden savè, doman el se tegnerà el referendum in su l otonomia de la Region Lombardia e de la Region Venet.

Anca se i entità scitaa gh ann mia i confinn etnolenghistegh sgiust, el va a bon cunt consideraa che ona devoluzion d i poeud da Romma a quiist region chi la sariss de grand benefizzi per i Granlombard che viven sota la lora giurisdizion.

D el rest nagott el vieta che i confinn poeuden vess modificaa cont referendum locai in fuduu, coma quell che ona coalizion de zittaditt l è adree a a avvià in d i provincc de Novara e de la provincia de Domm per passà da sota la giurisdizion de la Region Piemont a quella de la Region Lombardia.

Soven emm sentuu dì da pussee font che el se tratta d on referendum inutel perchè l è consultiv e donca mia vincolant e i Region poeudarissen giamò rezed de lor iniziativa pussee poeud.

In effett, el se poeud recognoeuss a i dettratoo d el referendum che la se cognoeuss mia l efficacia pratega d el vod viduu che el gh è nissun vincol che el gh arà de nass ona trattativa tra la Region e el goveren zentral per ottegnì pussee otonomia.

Nepunemanch quest, quell che el se poeud de seguu ottegnì l è on ciar messagg de la poppolazion contra el sfruttament assurd e i abus burocrategh (l esist mia in d el mond on vergott de inscì grand) d i che i Granlombard inn soggett da part de la Repubblega Taianna.

Gh emm defaa vu innanz a i nòster oeucc el cas de la communità otonomma de la Catalogna la che, stuva de fà da cadò de bon 8 miiard a el rest d el Regn de Spagna, l è adree a rezed l independenza perchè a lor l è staa refusaa on federalism seri.

Ma se la Catalogna la gh à el drizz de fa la vittima perchè in 5 miion de abitant gh ann de versà 8 miiard a Madrid, cosa l è che la gh ariss de fà la Region Lombardia la che in 10 miion de abitant versen tra i 50 e i 70 miiard a l ann nett a Romma?

Ona zifra procapite che l è de 5 voeult pussee granda de quella catalanna!

Anca perchè a la fin quiist danee chi, de seguu el se poeud mia dì, che iutten economegament l arretrada Itaia de Mezzdì a sortì da la condizion in d la che la se troeuva!

In realità, quiist danee chi fignissen prinzipalment a alimentà el parassittism romman e a i varii organizzazion criminai de march mafios present in d el Mezzdì de la peninsola.

Per quiist motiv chi poeudom donca pensà che el vod de doman el poeud vess consideraa on tipp de elettrocardiogramma de la poppolazion.

Vidè insomma se l organism el gh à anmò el voeurè de viv e de desconfigg el parassita che l è adree a impiegnill, oppura se l è sgiumai ruvaa a el stadi final e l à donca ceduu a el progredì fatall de la malattia.

Per quest motiv chi Lombardia Granda l invida tucc i Granlombard che gh ann el drizz de vod a vodà in d i referendum che se tegnerann doman a partezipà e a vodà Sì.

Share
Pubblicato in Uncategorized | Lascia un commento

La democrazia repressiva e el sò battasg contra l oeudi e el complottism

фтешафшышы

Coma el suzzed durant i ultemm agn anca questa voeulta chi, in d el mond occidental el mes de sgiugn el passa in d el nomm d el vess dervii e de la tolleranza in d i confront d i menoranz-lobby, che nepunemanch tucc sarissen anmò mia assee privilegiaa. L è ciar che mi riferissi mia domà a la recent approeuvazion d el mariasg omosessual in Todria, ma apò a i voncios marsc organizzaa da chi zenter de pervertii li d i lobby LGBT, che purtropp in quest darree mes chi gh ann vu sit in defferent zittà taiann, cont insemma sossen de domonizzazion de chi che el s è opponuu anca in manera pazifega.

Attenzion, chi el se tratta mia de istigà a la violenza oppura a l emarginazion o a l oeudi in d i confront de quella categoria de personn cont defferent orientament sessuai (coma fann per esempi in d la filooccidentala Arabia Saudita per esempi), ma de evidenzià coma la masgior part d i iniziativ politegh “umanitee” e “democrategh” vegnen dovrà per destrugg la ziviltà oeuroppee.

In questa sed chi gh oo mia intenzion de cicerà in su el faa se l omosessualità istessa la sariss on fenommen accettabel o manch, anca perchè nepunemanch tucc l ariss de vess ciar per ciaschedunna personna resonevola che quest fenommen chi, per motiv de bon sens, el poeud mia vess tolleraa in chi cas li in d i che el se parla de l instituu de la fameia, oppura quan che i omosessuai vegnen d i lobby che tacchen su a pretend da la sozietà de addattass a lor.

Nepunemanch tucc quest sont ben consapevol d el faa che per  l ameba occidentala media oppura per olter soggett soggiogaa da el pensee de la Scoeura de Frankfurt, l è staa assee lensg la part de primma de quest articol chi per vegnì a la conclusion che l otor el sariss on dansgeros noeuv nazista che el metteriss coma bas a la soa ideologia l oeudi, el scagg, el presgiudizzi, o forsi apò l ignoranza (?).

In effett el suzzed soven de vess accusaa de sostegnì idee i che se basen in su l oeudi oppura in su i “paranòi complottist”. In verità però l è assee vegh on minem de zervell e de sens critegh per capì che quiist accus chi inn mia domà d i metod semples per tentà de forzà l avversari a vess sitt senza argomentà, ma anca d i accus cont poeugh sens, faa prinzipalment cont el fin de fà leva in su la debolezza, l ingenovità e l ignoranza d el poppolin.

Per primma robba el s ariss de capì chi l è che el dezid cosa l è l oeudi? El voeur dì parlà de vergott o de vergun cont brutt paroll? Oppura forsi per vess accusaa de quest grev crimen chi l è assee adressà ona critega equilibrada cont l esprimm el proeuppi vess mia de cordi in su on determinaa argoment? Questa demanda chi l è importanta fess perchè incoeu vegnen accusaa de oeudi mia domà chi che inviden a mazzà i immigree o i omosessuai, ma anca chi in tonn calm el se permett de dì che l immigrazion de massa e la tutela d i menoranz, che in Occident vegnen d i lobby, l è adree a scapà de man. Eppura se el se parla de oeudi coma sentiment ( sentiment che proeuven tucc i vess umann) anca i frazion politegh opponuu el proeuven, oppura voeurarissev dì che i sossen denigrazion mediategh in d i confront d i movement nazionalist/identitee, i aggression d i zenter soziai inn mia apò lor d i espression de oeudi? O forsi quaivunn el gh ariss anca el coeurasg de insinuà che quiist chi sarissen d i question che poeuden vess a coeur domà a d i noeuv nazist complottist e asoziai?

E chi la vegn on oltra question che la revarda on olter termen, incoeu spantegaa fess, idest el complottism. El se tratta d on olter termen che el vegn dovrà a drecia e a manzina per indicà chi l insinua che in d i gest e in d i affermazion d i politegh el ghe poeudariss vess on second fin. Se lassom da part i varii pategh accostament a teorii che sostegnen l esistenza d i UFO, d i rettiliann, semm de bon seguu che l inaffidabelità d el politegh medi la sariss domà ona teoria basada in su la paranòia? Eppura anca in Itaia, el zittadin medi el se fà nissun problem a affermà che la politega d incoeu l è marscia proeuppi per l istess motiv. Quest el menna a la conclusion che l accettazion d ona teoria oppura la ridicolizzazion de lee, usualment la depend mia fess da la probabelità che lee l è vera o manch, ma da l inclinazion ideologega d ona determinada personna. I istess che moeuven accus de complottism, defaa i se fann nissun problem a lora voeulta de recognoeuss l esistenza d i cospirazion razzist, omofobb o nazifascist, quan che a lor l è comed. Per esempi disen soven che el Salvin e olter politegh leghist somenen oeudi in d i confront d el forestee per alimentà ona guerra tra poeur (?), oppura in chi cas li in dova lor te disen che i movement poppulist de l Oeuroppa de Sira inn finanziaa da el Putin. Chi el se voeur mia, ciappà i defens de quiist soggett chi scitaa de sora, soven insgiustament ritegnii d i defensoo de l Oeuroppa, ma credi che l è doveros evidenzià el faa che chi el parla de complottism el fà o per ipocrisia oppura perchè l è semplesement ona bèe che l è adree a illudess d el faa che el mond l è trasparent. De seguu mi el disi senza negà che in sossen cas gh inn tucc dò i motivazion.

 

 

Share
Pubblicato in Uncategorized | Lascia un commento

Padania o Lombardia Granda?

http://www.grandelombardia.org/it/wp-content/uploads/2017/01/fllga.jpg

Anca se soven numm vegnom assozziaa a la Lega Nòrd da defferent categorii de personn (da i fascist-statalist a i simpatizzant de la manzina occidentala), numm saremm mai strach de remarcà la nòstra estraneità a quest partid chi. Anca se a i oeucc d ona personna poeugh documentada la LN la poeud parì on movement etnonazionalist, lee in verità l è mai stada inscì. Sgiamò in d i agn 80, anca se da subett l à attiraa personn de defferent sfumadoo ideologegh, lee l è nassuda come on movement libbertari i descor econommegh de la che gh even on roll de primm pian, cont el lassà inscì a i marsgen la question immigratorria insemma a quella etno-lenghistega. Vunn a quest punt chi el poeudariss controbatt cont el dì che la question econommega a la fin l è quell che l interessa pussee a la massa e che donca el sariss el vunegh moeud per attirà on numer consistent de sgent. Pecca però che in chi cas in d i che el se fa leva domà in su i question fiscai, senza ona solida e prezisa ideologia che la cambia mia a seconda de coma el boffa el vent (regoeurdom i dilemma “Padania libbera-Federalism fiscal-Lega nazionala) el se narà mai da nissuna part perchè el fignirà che ciaschedun el metterà i proeuppi interess personai de sora de chi de la communità, cont el ruvà a questa manera chi a inconcludenz in su tucc i front e a conflitt de det.

In quiist temp bui chi l etnonazionalism communitarista (i priorità d el che metten mia foeura i question econommegh, ma i metten in d on contest d on descor pussee grand) el rappresenta la vunega sgiusta ideologia che la poeudariss giontà i lombard de bon voeurè per l otodeterminazion, proeuppi perchè el mett i interess de la communità etnega innanz a chii d i singoi e d i lobby finanziee foraggiaa da l ottual sistem globalizzaa. El temp d i partasg tra i guelf e i ghibellitt, tra i communist e i fascist l è sgiamò fignii da on pezz ; incoeu la contrapposizion l è tra i otoctonn e i allosgenn e tra i nazionalist e i mondialist.

Saluu Lombardia!

Share
Pubblicato in Uncategorized | Lascia un commento

Oeuroppee e Oeurorrembambii

                                          fjhhjf

Questa semana chi l è stada marcada da 4 event a dì poeugh clamoros, idest la ciappada de Aleppo da part de Assad, che come consequenza la gh à vuu l indignazion de l Occident, el copà de l embassadoo russ in Turchia e infin l attentaa a Berlin, zittà che per motiv che sgiumai cognoeussom ben, l è pu inscì estranea a la realità turca e mediorientala. Attentadoo che poeugh dì de poeu l è staa a soa voeulta mazzaa durant ona sparatorria contra la polizzia in d la nòstra Milan. D el rest l è natural, semm in d la UE, che per prinzippi l à la libbertà de movement de chichinscì, no? Ma el faa che el colpiss pussee, inn mia sossen i event istess de per lor, ma la reazion de l Occident la che se revela d i voeult stramba e d i olter voeult semplesement deplorevola.

Naturalment, nissun, nepunemanch i attentaa de Paris, de Bruxelles, de Nissa e de Berlin, l à deziduu de rennegà el sacher dògma “multicultural”, ma el s è anca remarcaa de voeurè segutà la politega de tolleranza, d el vess dervii, e de defensa d i varè occidentai. E chi d i voeult la vegn anca l oltra fascia de la medaia, idest chi che critichen l immigrazion afro-asiatega domà per el faa che el problemm el sariss in d l islam istess e mia in d la deleteria filosoffia partorida da la scoeura de Francofòrt, adottada da l Oeuroppa come model da el poeu de guerra in innanz. Che sens l ariss combatt l islam per defend d i pseudovarè come i “dritt zivii”, la sozietà consumista e olter oscenità che inn nagott olter che d i sintomm d ona ziviltà che l è adree a borlà giò, in attenduda de vess sotamettuda da olter poppoi pussee fòrt cont d i filosoffi de vida pussee tradizionai? A vergun el pias mett i islamist radicai arent i nazionalist oeuroppee, ma vardev ben che in d i faa i meioo alleaa de quiist beduinn chi inn defaa i goveren occidentai, che favorissen i lor esodd in Oeuroppa, cont el dichiarà guerra a i regimm laich e autonomm d el Nordafrica e d el Medi Orient, i che d i voeult ann ona funzion de blocch d i fluss migratorri (regoeurdom Assad, el famigeraa al-Qadafi, ma anca l Iraq, in dova i arm de destruzion de massa inn mai staa troeuvaa, però in compens gh emm l ISIS).

La colpa d i disaster mediorientai, inscì come quella d i recent attentaa in Oeuroppa, donca l è mia d i inscì ciamaa noeuvv nazist poppulist, ma d i istess poeud fòrt che sgiumai da desenn fann de tucc per maginalizzà la cultura tradizionala oeuroppee cont l imponn a numm la sozietà consumista e multirazziala. E defaa i arabb, immigree de seconda-terza generazion che vivenn in Oeuroppa, che soven e volentera inn arent a corrent islamegh radicai, se la ciappen mia cont i goveren occidentai, al contrari, el capita soven de notà i bannee de la “Free Syrian Army” durant i cortee a favoo d i “refusgiaa” idest d i invasoo che vegnen in Oeuroppa per viv de assistenza soziala. La Free Syrian Army la vegn fada passà da i media occidentai come opposizion sirianna moderada, quan che in verità de moderaa l à ben poeugh, anca perchè l è sostegnida mia domà da i USA ma anca da l Arabia d i Sauditt, el paies fondamentalista, che però a defferenza de l Iran (denigraa soven da i media occidentai) l è tra i pussee grand alleaa de l Occident. Donca, quiist scior chi, inscì come chi oeuroppee a i che el pias fà i brav cont i sens de colpa in d i confront d el Terz Mond ann ben poeugh da lamentass, d i atrocità d el cattiv omm bianch, viduu che quiist jihadist “naturalizzaa” chi demostren de vess semplesement d i pedinn funzionai a i ver becchee d el Medi Est,  idest USA e Arabia d i Sauditt. E chi mi voeurarissi regoeurdà che la manzina occidentala la se diseva a favoo d el spodestà al-Qadafi, anca se incoeu la dovra come scus i guerr provocaa in Medi Est, per rezev parasitt da tucc el Terz Mond.

El par poeu emblemategh che el faa che poeu la ciappada de Aleppo da part de l armada sirianna, sostegnida da i russ, a Paris la vegn spegnida anca la Tour Eiffel, in segn de solidarietà cont i terrorist, e poeu poeugh dì el vegn faa foeura a colp de pistolla l embassadoo russ in Turchia, in segn de vendetta, semper per Aleppo.

Da ona part donca gh emm i mondialist occidentai e islamist (i che per quant poeuden parè a l apparenza defferent, gh ann sossen pussee punt in commun de quell che el se poeudariss pensà), da l oltra iscambi i nazionalist oeuroppee, ma anca chi mediorientai li che a cà lora combatten cont i faa el demonn atlanto-sauditta e i sò giopin. In poeugh paroll numm semm per l Oeuroppa e mia per el concett destort de Occident, imponuu a numm sgiumai da 70 agn.

 

Share
Pubblicato in Uncategorized | Lascia un commento

I cuntaball bagolon de la storriografia ideologizzada

 

13450286_1361276593888804_3487648173530026097_n

La nòstra storriografia la resent anmò incoeu, per quell che el revarda l Età de Mezz e i poppoi “barbaregh” , d el sgiudizzi de desprezzi e negativ che ann daa a sò temp i otor come el Lissander Manzon, personagg ideologizzaa che per question de retorrega patriottarda d el Vottzent a i che el piaseva soven a defignì come aberrazion tucc quell che el gh eva poeugh a che fà, oppura l eva a che fà per nagott cont la rommanità, da la latinità, e soratutt da la cristianità cattollega de l Itaia. El bersai prinzipal even i poeur Langobard, massacraa senza pitanza cont el dà a trà inscì a i testimonianz, dezisament de part, d i lor nemis, soratutt i papp e i Franch.

Anca se el gh è de recognoeuss che la prinzipala eredità culturala taianna l è stada e la sarà semper quella rommanna, latinna, e donca romanza, el va ancasi ben recognoeussuu che  el patriottism esageraa de chi che in epoca risorgimentala, ovviament per reson de retorrega e germanoffobia anti-ostriega, s inn avventuraa in d i camp umanistegh cont el vegnì a conclusion d el tucc arbitree e mia sgiust in su el nòst passaa, cont el fass vidè in quell che incoeu l è on spòrt sciovinistegh taian: el supermercaa de la storriografia e de l etnografia. In olter paroll d el caprizzi, caratteristegh d i fazios, in d i che in dependenza da i proeuppi inclinazion el se scerniss che period da salvà e che period iscambi mett in d el corigh, come se el sariss staa on scherz grand fess de la storria da desmentegà e da scond sota el tappiss d el nazionalism de cartapesta.

I Rommann vann ben, i Zelt vann mia ben, i Etrusch si, i Langobard nò, l eredità grecca d el Mezzdì si, ma quella gallega de Mezzanocc nò, e inscì a segutà. Attenzion, el fenommen el resta inscì anca reversaa a coo in giò, e chi vidom anca i mascheraa de Puntida de la Lega che voeurarissen sbassà la Mezzanocc d Itaia a d on sossen grand camp d i “barbarr” che gh arissen nagott a che fà cont Romma e cont el mond classegh Mediterranee. Chi, insomma el se stigmatizza el settarism e la partisaneria de chi el voeur piegà la nòstra storria a i caprizzi propagandistegh e l è proeuppi per quest motiv chi che el sotascrivuu l à deziduu de ciappà i distanz naturalment da el taianism bagolon de cartapesta el che el vid on Itaia tucca uguala e rommanna da Mezzanocc a Mezzdì, ma ancasi ben da el secessionism da paiasc el che el s immasgina on Nòrd zelto-germanegh (e assee inscì) on zenter rommann (e assee inscì) e on Mezzdì caricatural tucc Levant oppura anca pesg. El me vegn, come olter lavoo, da ghignà perchè soven sont accusaa da i rommanist de vess nazi-leghist e da i padanist de vess iscambi on fasc-taianeggiant, segn che i posizion equilibraa e i sfumadoo (razionai) parenn vess mia visibei a chi l è inorbii da ignoranza fanatega e rodomonteria wanna-be, per dovrà on utel anglizism.

El s à però de recognoeuss che el picch d el ghignà involontaria la se toca cont i ultras de l òstia a i che el pias de fass i resegusc cont el pensà a l Itaia da semper cristianna-cattollega, inscì innemoraa d el proeuppi cicerà per nagott confessionalista da poeud gnanca capì che la vera tradizion italego-rommanna la nass da i radiz pagann e indoeuroppee e nepunemanch сhe poeu la s è intrecciada cont la cristianizzazion pedrinna, poeugh l à a che vidè cont el bagai d eresii d el Medi Est nassuu da el giudaism. Gh emm de capiss, l è da matocch negà ona connotazion (anca culturala , mia domà relisosa) de l Itaia in direzion cristianna e cattollega , cont la che gh emm de confrontass ciaschedun dì de la nòstra vida, ma sant i Dee, numm semm quell che semm per primma robba per l eredità grecco-rommanna e per la latinità, idest per i nòst coloo etnego-regionai, nepunemanch in superfizz la gh è ona pennellada abramitega che l è adree a sconfond i idee a i Taiann e a i Oeuroppee da on zicch, tropp de temp.

Se tornom indree a el nòst specifegh cas, che l è quell che el revarda  i Langobard  el s à de remarcà che la tendenziosità di chi i l à voeuruu rappresentà come d i barbar mia recovrabei “nefandissem”, bellicos e sanguinee, bestiai e inzivii, oppressoo de Romma, d i Rommann e de la rommanità e quest per reson de vonciosa propaganda politega; el sgiudizzi negativ fess d el Manzon el nass de seguu, da i testimonianz scrivuu de l olta Età de Mezz da part pontifizzia e franca, ma soratutt pontifizzia, i motiv d i che inn da zercà in d la politega e ideologega i che a lora voeulta gh ann el fin de affermà el poeud temporal de la Gesa e de el sò vess grufion territorial (el tucc basaa in su i ball sossen famos smascheraa da i umanist) in su l Itaia zentrala e bizantinna, ona Gesa ravassa e despòtega la che poeudeva mia tollerà i mir espansionistegh d i Langobard che voeureven giontà politegament l Itaia sota la coronna pavesa. I papp ghe trann in cà i nòst desenemis de foeura da i temp de Pipin, cont el tocà inscì ona satanega alleanza tra i avversee de dent e chi de foeura d el nòst Paies. Chi de dent i sarissen defaa i prett de Romma cont a cap el gran rabbin crosaa, barregaa dent i palazz vaticann.

Сont Liutprand, Astòlf e Desideri el regiontass politegh de l Itaia l eva letteralment a vunn pass e se el sariss mia staa per el Vatican sarissemm (politegament) nazion da squas 1500 agn ( ma da pussee de 1500 se tegnom a ment Odoacher e Teodorigh) e immaginevess quant robb marscid el se sariss poeuduu evità cont el sventrà el pian criminal pontifizzi che el consist in d el sumenà oeudi per partasgià el paies in desinn e desinn de inutei entità amministrativ independent (per moeud de dì independent viduu che figniven sota el dominion d i forestee) . Chi che iscambi ann intrigaa cont Carl Magn, el Reamm Langobard l è staa liquidaa e l Itaia s’ceppada in brasc defferent cont ona Mezzanocc dominada da i Franch, on zenter vegnuu serv d i prett, on Mezzdì langobard e poeu svevo-normann ma assee ellenizzaa e sota la costanta menassa d i Maver e Sarazenn.

Proeuppi per quiist reson chi el “nazionalist” Manzon cont i sò sparaa l è anca ridicol, perchè cont el demonnizzaa i Langobard per dà glorria a i papp e a i carolinsg el figniss per esaltà i ver nemis d el vess giontà de l Itaia, chi che per secoi voeureven on staa-arlecchin peninsolee sotamettuu , mia influent, vessaa da incursion de qual se sia poppol confinant, sbassaa a on scenario da cartolinna bon domà per i famos clichè anti-taiann: soo, mar, coeur, amor, art, paccià e de banalità come quiist chi. In d i sògn marsentaa d i noeuvv guelf on desolant panorama inscì el feeva comed a i barbaregh sògn teocrategh, cont on itaietta dominada da el rommann pontefizz e inseccada da i robb mediorientai d on Dee tirannegh e forestee, on Dee che el voeur bèe e mia padron d el proeuppi destin.

Come olter lavoo i ideolosgii d el Vottzent d el staa nazional (cognoeussuu da d i poeugh piasevoi venaduu massonnegh) ann contribuii a tucca la distorsion storriografega in su el roll d i Langobard in Itaia, mia domà politegament ma anca etnegament, culturalment, lenghistegament, d on punt de viduda antropegh come i esagerazion partisann in materia inn ruvaa finna a incoeu, anca se furtunatament la moderna storriografia la tenta de raddrizzà dezisament el tir a tucc i lesgend negher che attornen i Langobard. Lesgend negher che , d el rest, revarden anca l Età de Mezz raffiguraa da chi de semper come on period bui, de barbarii, decadenza, inziviltà, malvasgità e irrazionalità da contramett a l illuminism, ma che iscambi l ariss de vess relensgiuu cont onestà e intellisgenza cont el descovrì el ver vess de quell period li insemma a la soa reala configurazion.

Cont i Langobard la taca su l Età de Mezz taianna, ma l è mia stada on total s’cepà cont el passaa rommann, e defaa el giontass d i element germanegh e rommann l è resultada fondamentala per el fà su e l ascesa de Pavia, ona monarchia latinizzada mettuda dent la realità italega de l epoca che l à tocaa el sò aposgee quan che l assimilazion d el element forestee germanegh e de quell indisgen romanegh l è stada fada. La sinergia tra la fòrza politega-militera germanega e quella sgiuridego-culturala rommanna l è stada fondamentala per la glorria d i Langobard e de la lora coronna e l à revelaa el potenzial straordinari da el che el repart el lent descomparì d i istituzion de l imperiom rommann d Occident.

Pol Sizz.

Share
Pubblicato in Uncategorized | Lascia un commento

El Bisson d i Viscont

biscione-visconteo

Vunn d i simboi pussee rappresentativ, se mia el pussee rappresentativ, de la Lombardia l è de seguu el Bisson d i Viscont, i radis d el che inn in d la storria de Milan e de la Lombardia istessa.

El Bisson el rappresenta on simbol de terra, mitològegh, infolzii de significaa che poeudarissen vess mettuu in commun cont quell d el basilisch, ona bestia mitega, recorrenta fess in d i cuntà de l Età de Mezz, a el che el vegniva daa el poeud de copà domà cont el proeuppi vard oppura cont el sò fiaa pestifer.

A quest propòsett chi, vidom el Dragh Tarantasi, on monster che seconda la leggenda l infestava i aicch d el arsuaa Lagh Gerond , situaa in quella che incoeu l è la Gera d Adda, arent el limett tra el Milanes e el Berghemasch; questa figura chi la se reconnett a quella d i olter cuntà su d el mond zeltegh (i dragh defaa) a el che el vegniva attribuii el poeud mortal de mazzà cont el fiaa velenos, proeuppi come el grechizzaa basilisch. El par utel regoeurdà che el dragh, mitegh animal d aiva el poeudeva addattass ben a on clima de litton, come quell padann antigh, viduu che proeuppi chi ghe seven i ziviltà zelto-ligur d i palaffitt.

El se dis che quest dragh chi de nomm Tarantasi el terrorizzava la region, el copava e el pacciava i s’cett (chi gh emm ona primma interpretazion de l omm mandaa giò da el Bisson) e che per quest el vegn mazzaa da el capstipett d i Viscont che l à adottaaa come sò emblemm, per regoeurdà l impresa. Questa chi l è ciarament ona leggenda, che la coincid anca cont el arsuass d el lagh lombard.

%d0%b2%d0%ba

El Dragh Tarantasi

Dezisament pussee veritiera l è iscambi l ipottesis che la voeur el Bisson ona vipra adorada da i Langobard. Lor seven superstizios fess e mennaven a el coll d i angiuss a forma de vipra azzurra in qualità de animal totemegh (forsi cont el reciappà anca el serpent de bronz issaa da Mosè in d el desert per guarì i sgiudee sganazzaa da i rettii d el desert inviaa da Dee come castigh).

El par poeu che quest simbol chi l è passaa a el commun de Milan e da li l è staa ciappaa da i Viscont che l ann faa come emblemm proeuppi.

In d l accezion langobarda la bissa l ariss on significaa positiv, de terra, da la che la vida la butta iscambi de vess desfada. Quest chi l è on ciar simbol d ispirazion matriarcala che el vid in d la Mader Terra, la Dea Mader, l orisgin de la vida, vida che da lee la nass e da lee la retorna.

On oltra ipottesis, suggestiva pussee che reala, la voeur iscambi che el Bisson l è on simbol oriental streppaa da el capstipett d i Viscont, Otton, durant i Crosaa a on “infidel”, copaa in combattiment, “infidel”, fignii poeu in d el emblemm, tra i dent d el serpent per simboleggià la vittorria d i Viscont in su i musulmann.

In effett in d i rappresentazion e descrizion araldegh, la compar ona figura umanna descrivuda come “morr” e pu come s’cett roeuso e a quest punt chi la poeudariss vess ona soraposizion de l impresa milanesa in d l inscì ciamada Terra Santa, scitada anca da el Giusepp Verd in d el sò bran “Oh Segnoo d el tecc nativ”de l oeuvra ” I Lombard de la primma Crosada”.

Proeuppi chi l appar interessanta la similitudin che ghe tra la leggenda d el Dragh Tarantasi e la leggenda d el San Giòrg. Anca seconda questa leggenda chi, ambientada però in Liban, el cavaiee San Giòrg l è riussii a desconfigg el terribel dragh che l infestava i aicch d el lagh, cont el salvà inscì da el dansger i abitant locai. La situazion la se fa anmò pussee suggestiva se pensom a el faa che el Bisson d i Viscont e la Cros d el San Giòrg inn d i simboi strettament ligaa a i Lombardii, a i Viscont e a l Insubria in primis.

La figura guerrera d el San Giòrg, inscì come quella d el San Mighel, veneraa anca lu da i nòster Vegg Langobard (per i che la soa figura la se conzilliava ben cont quella de Odin), la rappresenta vunn d i esempi de armonega fusion tra element pagann e cristiann, e naturalment el se poeud dì l istessa robba in su el Bisson d i Viscont istess; da ona part simbol Langobard de orisgin paganna e da l oltra simbol d i crosaa lombard che desconfiggen el semita in battasg.

Se restom fidei a l ipottesis langobarda, l omm tra i sò dent el poeudariss ancasì ben vess on simbol de terra che el nass, nepunemanch che l ipottesis d el Morr tegnuu tra i dent, a rappresentà la vittorria personala d i Viscont in Palestina, l à el sò incant.

drago

Fresch d el Tarantasi in d la gesa d el San Giòrg in Lemine a Almen San Salvador.

On ultemma ipottesis interessanta, teorizzada da on quai de ambient insubrizist, la vid in d el Bisson d i Viscont on reciam a quii antigh dragh infolzii d aria e issaa in scimma a ona lanza, che vegniven dovraa come bannee da d i poppoi germanegh ma anca iranegh, soratutt arent el limes ; el poeudariss anca vess che in Pannonnia, in dova i se troeuvaven primma de debordà in Pianura Padanna, i Langobard s inn approeupriaa de quest simbol chi e l ann mennaa in eredità a Milan, in dova poeu el sariss vegnuu emblemm comunal e emblemm d i Viscont.

El Bisson l è on animal totemegh, langobard, passaa poeu a el commun de Milan e a i Viscont, che en ann faa come stemma proeuppi ( semper dovraa però da Milan da i Sfòrza a el Lombard-Venett, cont el fignì poeu de rappresentà ambett commerziai, pubblizitee e sportiv milanes).

La Bissa milanesa la conserva a distanza de secoi el sò segutant incant e la vidom come simbol ideal a rappresentà la Lombardia etnega (contramettuda a el Trivenett, idest a quella che l è stada Ostria Langobarda, el simbol pussee important de la che a nivell storregh l è el Leon de San March), insemma a l Agla imperiala de rettagg latinn-germanegh. D el rest el vessili Ducal d i Viscont l è caratterizzaa da quiist duu simboi chi inquadraa in d ona bandera bianca-orrada e recovrall l è segurament on degn tribuu in d i confront de chi che ann mettuu i bas de la moderna Lombardia e che ann faa de Milan la sò capitala, idest la zittà prinzipala de l Itaia de Mezzanocc.

On bannee, senza dubbi, meioo de la bandera ottuala verda cont roeusa camunna bianca, la che banalizza on simbol camun nobbil fess, per numm rappresentaa mei da el svastika che la reciappa on real desegn de plocch (Carpene) de ciar rettagg solee indoeuroppee.

Pol Sizz

Lissander Cavall

 

 

 

Share
Pubblicato in Uncategorized | Lascia un commento

La situazion geolenghistega

Geolinguistica lombarda

Situazion lenghistega de la Lombardia etnega

Poeu de vegh traccià ona semplesa situazion introduttiva in su la question lenghistega lombarda, segutom dess cont el delineà on analisis essenziala d i lengh parlaa incoeu in Lombardia.

Premettom che d on punt de viduda accademegh, i rezergh faa su in su i lengh chi scitaa inn influenzaa fess da i sossen filter de natura politega che el sistemm taian l è adree a develuppà per tentà de scond sota terra l identità lombarda e quella d i olter poppolazion zisalpinn.

Ma lassom  da part i resonevoi critegh che poeudarissen vess faa a d i lenghist taiann  e nemm dent a la pussee interessanta trattazion tecnega cont el delineà ona vision d insemma de la situazion geolenghistega de la Lombardia.

Naturalment, la prinzipala fameia lenghistega otoctonna parlada in Lombardia l è el lombard el che a la fin el sariss el gallo-italegh pussee “pur” idest gallo-rommanz zisalpin; sistemm lenghistegh che l è part de la pussee granda fameia d i lengh rommanz, in olter paroll lengh che s inn develuppaa da el latin volghee che el seva parlaa in sossen part d el grand imperiom romman, declinaa in su la bas d i sostraa prelatinn.

Prezisament, el lombard l è part de la sotafameia d i lengh rommanz occidentai, la che comprend a soa voeulta el grupp ibero-rommanz e el grupp gallo-rommanz. Quest ultemm chi l è infin partasgiaa in d on sotagrupp settentrional, sotagrupp ossitan e sotagrupp zisalpin (sotagrupp d el che el lombard l è part insemma a el retego-rommanz e a el venet.)

Sgiust per fa s’ciarì i idee a chi l è poeugh espert in lenghistega, regoeurdom che el taian l è ona variant d el toscan, lenga che l è part de la sotafameia de l est, la che comprend el grupp italo-rommanz e balcano-rommanz.

Questa prezisazion chi l è da considerass importanta fess, perchè sossen lombard inn anca incoeu seguu che la proeupria lenga l è on dialett taian.

Ma come el sariss possibel se i dò parlaa in realitaa fann gnanca part de l istessa sotafameia?

In verità, l è assee vegh un minem sens critegh per intuì come anca la lenghistega l è stada strumentalizzada per tentà de leggittemà on staa zentralista coma la Repubblega Taianna nassuda 70 agn indree.

Serada la parenetesis in su i rappòrt tra el toscan e el lombard, tentom dess de defignì el develupp storregh e poeu anmò l areall de spantegament de la lenga lombarda (lenga intenduda come sistemm lenghistegh gallo-italegh, el se capiss, per el faa che la gh è mia ona prezisa koinè panlombarda).

Durant i secoi de la dominazion rommanna, i poppolazion zeltegh che occupaven el bassin idrografegh padan ann apprenduu lentament el latin volghee che el vegniva tucc i dì parlaa da i commerciant e da i legionee.

Poeu, l invasion langobarda (in mesura menora quella gottega) l a arricchii el scadent latin parlaa da i nòster Vegg cont noeuvv fòrm lessicai, sintattegh, grammaticai e fonetegh, che cont el passà d on quai de secol, l à daa orisgin a la primitiva lenga lombarda.

A nivell scentifegh, el se dovra donca de dì che el lombard l è ona lenga rommanza occidentala (zisalpinna) cont sostraa zeltegh e superstraa langobard.

El ghe voeur mia sossen per intuì che la definizion lenghistega de lombard l è strettament ligada a la definizion etnega d i Lombard: poppolazion zisalpinn de orisgin zeltega in su la che la gh s è giontada ona consistenta componenta gotta ma soratutt langobarda.

Quiist dò definizion fondamentai chi ghe consenten de delineà prezisament i limett lenghistegh de la Lombardia (etnega): piemontes, insubregh, orobbegh, emiian, inn defaa i vunegh parlaa cont sostraa zeltegh e superstraa langobard e de consequenza i parlaa da considerass lombard.

Poeudom donca respond a d i ingenov demand che ghe vegnen faa soven: perchè la Liguria l è mia Lombardia? Perchè la Romagna l è mia Lombardia? Perchè Bolagna e Frara inn mia Lombardia? Perchè la Lunisiana l è mia Lombardia?

A part el faa che el sostraa zeltegh l è present domà in d la lenga ligura, e mia domà in d l etnia ligura, l è important regoeurdass che la Liguria nepunemanch el faa che l è stada conquistada (tardivament) da i Langobard,  el clima mia sossen adatt a la poppolazion germanega l a faa inscì che inn mia nassuu d i insediament d i istess in quest territorri chi.

Per quel che el revarda la Romagna, el sann anca i polaster che l à quest nomm chi per el vess mai stada conquistada e colonizzada da i Langobard.

A defferenza de l arenta Romagna, el Bolagnes e el Frares anca se inn staa conquistaa da el Liutprand ind el 727, inn restaa sota el domini langobard per inscì poeugh (gnanca zincanta agn) gnanca da consentì la formazion d on superstraa langobard. E quest nepunemanch el faa che el bolagnes e el frares inn de seguu pussee gallo-italegh d el romagnoeul, e cont el considerà che el frares l è prossem a el mantovan e el bolagnes a metà straa tra lombard e romagnoeul.

La Lunisiana l à iscambi rezevuu on considerevol contribuu langobard a nivell etnegh e lenghistegh, ma mia el sostraa etnegh zeltegh (problemm speculee de la Romagna). Per questa reson chi la vall apuanna la poeud mia vess part de la Lombardia etnega.

Per quiist motiv chi donca considerà i vernacoi romagnoeu e ligur come lombard el sariss mia esatt, però se considerom che lor a bon cunt fann part de bon d el sotagrupp gallo-italegh, la sariss mia ona fala granda considerai come d i segutament d el sistemm lenghistegh lombard, anca perchè gh emm anca de tegnì a ment el ligur l è influenzaa fess da el piemontes e occitann (on esempi inn i vocai turbaa), quan che el romagnoeul el presenta d i defferent affinità cont i dialett zentro-orientai, inscì come el frares l à d i someianz cont el mantovan. In poeugh paroll el termen “lengh lombard” el poeud benissem vess intenduu per lengh gallo-italegh.

Chi l à vardaa attentament i nòster cart el poeud de seguu intuì che la Lombardia etnega che proponom la coincid mia esattament cont la Lombardia lenghistega.

In effett durant el studi effettuaa durant quiist ultemm agn chi el s è retegnuu important inglobà in d la Lombardia d i territorri poppolaa da menoranz lenghistegh che per question storregh, geografegh e culturai sarissen mei cont numm Lombard.

Per la prezision, i menoranz lenghistegh che, previa lora approeuvazion, gh arissen de vess part d on ipotetegh organism lombard inn quiist chi:

–I sett vallaa provenzai d i Alp de sira: nepunemanch el faa che inn mia staa occupaa da i Langobard e inn lenghistegament franco-provenzai, i vall arpetann poeuden per reson storregh e geografegh vess part de la Lombardia.

–I vallaa arpetann d i Alp de sira: nepunemanch el faa che inn mia staa occupaa da i Langobard e inn lenghistegament arpetann, poeuden per reson storregh e geografegh vess part de la Lombardia.

– La fascia ligura de sora d el partasgia aicch appenninegh ligur: nepunemanch el faa che parlen dialett de transizion tra el lombard e el ligur, la fascia ligura la poeud per reson storregh, geografegh e culturai vess part de la Lombardia.

–  I communità walser d i Alp Lepontinn: nepunemanch el faa che inn etnegament, lenghistegament e culturalment defferent, i communità walser de la Valsesia e de l Ossola poeuden per reson geografegh vess part de la Lombardia.

L’ è ciar che tucc i quater menoranz etno-lenghistegh elencaa gh arissen d i opportunn fòrm de tutela nezzessari a ona sgiusta otodeterminazion, l ariss de vess ovvi che el vess part de l ipotetegh organism politegh lombard la rappresenta anca ona question de “comodità” per i menoranz istess.

El ghe voeur mia on grand sfòrz logegh per intuì che per on abitant de Lanz l è pussee comed e manch trasos vess sota la giurisdizion de Turin putòst che sota quella de Chambéry.

L istess descoruu el var anca per i olter menoranz lenghistegh.

Adalbert Ronchee

Pol Sizz

Lissander Cavall

 

 

Share
Pubblicato in Uncategorized | Lascia un commento