La lenga lombarda: la morfologia

Seconda ona moderna accezzion d el termen la morfologia l è insemma d i form ciappaa da i paroll a el varià d i fattoo coma numer, gener, moeud, temp e personna. In termen pussee prategh la morfologia la sariss nagott d olter che l insemma d i regoi de flession d i paroll coma la coniugazion per i verb e la declinazion d i nomm oppura d i aggettiv.

Nepunemanch gh inn a bon cunt sossen prinzipp commun a tucc i sò defferent dialett, in d el cas lombard la s è develuppada in d el temp ona significativa defferenzazion in d la morfologia finna a el punt che la poeud vess tranquillament considerada l aspett de la lenga che la varia pussee. A el fin de slongà mia tropp la trattazion, in questa sed chi ghe limiteremm a considerà essenzialment i tratt commun d el lombard.

Per quel che el revarda la coniugazion d i verb, ona fondamentala caratteristica communa l è l inesistenza d on correspettiv a el perfectum latin, temp verbal che in d la maggior part d i lengh rommanz el s è evoluu cont poeu el vegh daa per esempi origin a el passato remoto d el taian, a el passè simple d el franzes oppura a l indefinido d el spagnoeu. Seconda l opinion d on quai de studios on correspettiv a el  scitaa temp verbal latin el sariss in verità esistii anca se descomparii poeu definitivament in d el Settzent per el faa che l è staa pu dovraa.

Nepunemanch se considerom che i test scrivuu primma d el desvottesem secol inn in realitaa volghee palesement latinesant e che ona distinzion tra passaa perfett e imperfett l esist mia in d i lengh germanegh, l è sossen pussee probabel che la perduda de quest temp verbal chi l è suzzeduda durant l olta Età de Mezz grazzie a i Gott e i Langobard. E el faa che in d i test primma d el Seszent el gh è nissun march gnanca d i vocai anterior rotondaa ( i inscii ciamaa “vocai turbaa”) el proeuva anmò questa ipòtesis chi. Semper cont el restà in d el ambet d i coniugazion, olter element de communanza d i varii vernacoi lombard, cont l eccezzion d on quai de meridionai, l è inesistenza d el moeud verbal gerundi. Per remarcà el segutà de l azion, in d el lombard d el zenter e de l est l è dovrada l espression “vess adree a” (milanes: “sont adree a mangià”), quan che in d el lombard de l ovest ( piemontes) la vegn dovrada l espression “esse ‘n camin che” (turines: “Anté ch’it ses an camin ch’it vas?”). On oltra particolarità in d la flession d i verb la revarda l imperativ negativ: in d el taian el vegn formaa cont l infignii d el verb, in tucc i dialett lombard el vegn creaa cont el giontà la negazion a el verb coniugaa a l imperativ (milanes: “fa no inscì!”).

El second punt interessant de l analisis morfologega da trattà l è de seguu daa da la declinazion d i nomm e d i aggettiv. On element de grand interess a quest punt chi l è senza dubbi daa da el gener d el plural: se in d el lombard occidental, meridional e oriental l esist coma in d el taian e in d el spagnoeu  ona marcada distinzion tra el plural maschil e el plural femminil, in d el lombard zentral e in d i sò resgion de influenza, el plural l è semper senza gener (taian: “i lombardi” – milanes: “i lombard”, taian: “le Lombarde” – milanes: “i lombard”).

Consideraa che in d i lengh rommanz l è present a part che in d el lombard zentral anca in d el franzes e che l è sossen spantegada in d i lengh germanegh, questa particolarità chi l è de seguu da vess considerada de origin germanega. Ma la distinzion tra el lombard zentral e i olter variant l è determinanta anca per la formazion d el plural: se escludom la perduda de la “a” (milanes: “la sciresa” – “i scires”), in d el lombard zentral la maggior part d i nomm e d i aggettiv la resta generalment invariada (milanes: “el magatt” – “i magatt”), in d i olter variant vegnen seguii i regoi de flession tipegh d el taian (la “a” la vegn “e” quan che la “o” la vegn “i”). A part a el commun passagg da -ll a -i (milanes: “cavell” – “cavei”) , interessant eccezzion a el prinzippi general de primma inn el passagg a da el suffizz -in a el suffizz -itt in d el lombard zentral (milanes: “el buscin” – “i buscitt”) e el passagg da el suffizz -t a el suffizz -cc  d el lombard oriental (bergamasch: “andat” – “andacc”).

Olter element da notà l è che durant el develupp d i varii dialett lombard el s è assistii a on general process de apocopp che l a mennaa a la perduda a seconda d i variant, parziala o totala, d i vocai final aton latinn cont la vunega granda eccezzion de la “a”, la vocala d el femminil. Per el faa che el se tratta d on fenòmen present anca in d i olter lengh gallego-rommmanz coma el franzes, l ossitan, e el romancc, la perduda d i vocai final aton la poeud vess considerada ona caratteristica de segura origin zeltega.

Nepunemanch el faa che l è mia on aspett che el fa strettament part de la morfologia, el va poeu remarcaa che on fenòmen ligaa a l apocopp, sossen present in on quai d i variant d el lombard l è la sinocopp, idest l eliminazion d ona lettera oppura d ona sillaba dent ona parolla. Per el faa che l è present in d el franzes, anca quest fenòmen chi spantegaa soratutt in d el lombard occidental e meridional (latin: “pilare”, turines: “plè”), el poeud vess consideraa de segura origin zeltega.

Infin, on oltra caratteristica da evidenzià l è  l assenza d ona distinzion tra pronomm nominativ e accusativ: in d la maggior part d i lengh rommanz la scitada distinzion l è present anca incoeu, in d el lombard i pronomm nomminativ latinn original inn staa sostituii da chi accusativ ( latin: “ego sum”, talian: “io sono”, lombard milanes: “mi sont”).

Se l apocopp la toca a el sò massem in d el lombard zentral el che a part a la “a” el tegn domaa la “i” in on quai de paroll da lavoo oppura paroll tecnegh (milanes: “offizzi”), lee la vid el sò minem in d el lombard oriental in dova a causa de la dominazion veneta l è possibel troeuvà d i numeros “o” final aton (bressan: “gnaro”).

Adalbert Ronchee

Share
Questa voce è stata pubblicata in Uncategorized. Contrassegna il permalink.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *