La question lenghistega

Vunn d i problemm fondamentai che la poeudariss affrontà la Lombardia etnega federala l è la question lenghistega.

Cont el considerà l inesistenza d ona koinè1 lombarda el sarà segurament pales come, a el moment, el problemm el pariss mia domà de soluzion diffizila, ma l a anca d i sossen soluzion defferent.

Questa evidenza chi per la nòstra opinion la va zercada in d el grand grad de defferenziazion che cont el temp el s è creaa dent i sossen parlaa lombard.

El sariss defaa da mattocch recognoeuss mia che el vess staa sotamettuu a sossen dominazion forestee l a inevitabelment mennaa el develupp a on grand grad de defferenziazion d i sossen vernacoi parlaa in Lombardia.

Ma se da ona part quest el rappresenta on ben perchè el se tratta d on patrimonni cultural grand fess e important per el studi d i nòster orisginn e de la nòstra storria, da l oltra l è innegabel che la particolera situazion lenghistega lombarda la poeudariss a i oeucc de sossen “sgiustifegà” chi che inn nagott olter che deleteri posizion campanilistegh.

Per carità, ona moderada quantità de campanilism la poeud anca vess desiderabela, ma mettess a rezed la creazion de pseudo-Liechtenstein per afros motivazion econommegh oppura per d i stramb compless egocentregh el supera de bon i limett d el ridicol.

L è anca in d el voeurè de evità dannos tacà lit tra conterranee, che emm develuppaa quella che per la nòstra opinion l è la soluzion meioora a la question lenghistega che gh arissen de addottà i Lombard (e donca anca on fuduu organism politegh lombard).

Vegnom dent el detai cont el analizzà quella che l è vunna d i nezessità prizipai d on ciaschedun poppol: on lengasg per la comprension corresponduda.

De seguu el gh è mia el busogn d on particolee titol de studi per intuì che se ciaschedun Lombard el dovrariss el vernacol de ca soa per gestì, per esempi, on semples passagg de proeuprietà, el se vegneriss a on caos inscì grand da impedì sossen scambi (anca informativ) tra i Lombard istess.

L è anca ver che tucc i dialett lombard meriten de vess tutelaa e che ognidun Lombard l à el dritt de mandà in innanz a i generazion la proeupria parlada, preferibilment anca grazzie a el iutt d i istituzion.

Come resòlv de consequenza quest compromettuu chi tra la nezessità d ona comunicazion agevola e la nezzessità de la tutela de la proeupria parlada?

El gh ariss de vess pales che el compromettuu meioo l è ciarament in d la scernida d on vernacol particolee a el rangh de koinè (e poeu a la lenga nazionala d on fuduu staa etnofederal taian) cont el develuppà in d l istess moment d i varevoi strument de tutela d i variant locai.

Quest el consist naturalment in d on olter problem da resòlv: che parlada l ariss de vess scernida come koinè lombarda?

La pratega la suggeriss trè essenziai moeudalità de soluzion de la question importanta.

  • Elesgiuda d on dialett a koinè: on particolee dialett el vegn scernii per motivazion de defferenta natura come el pussee opportun d el revestì on roll de koinè. El sariss el cas, per esempi d el (volghee) fiorentin letterari d el Trizent el che per el prestisg daa a lu da d i sò poett, l è staa scernii in d el Zinchzent come lenga letterarria de la region geografega taianna e anca in rivalità cont la el franzes, de la Lombardia e d i Venezzi.
  • Creazion ex novo d ona koinè: on grupp strett de personn competent, come ona commission fada da lenghist espert, el develuppa a “tavor” ona idiòma che l à d i element communn che inn part a tucc i variant de la lenga in question e che la poed revestì el roll de koinè. L è el cas relativament recent d el romanc in d i Grison sguizzer, in dova in d i agn 80 d el secol passaa la Lia Rumantsha l a develuppaa el Rumantsh Grischun, on noeuv idiòma basaa in su i 5 defferent variant d el romanc.
  • Adozion d ona “lenga franca”: la vegn elesgiuda a el roll de koinè on vernacol d on prestisg affermaa e ona codificazion completa. El sariss on zicch de la Confederazion Elvetega, in dova inn staa scernii come lengh uffiziai d i trè prinzipai component etnegh (alemanna, arpetanna, lombarda) trè respettiv lengh letterari prestisgios (toder standard, franzes standard, taian standard).

L ultemma moeudalità espigada la vegn taiada foeura per el conflitt dervii cont i prinzippi basilee de l etnonazionalism, e perchè a bon cunt el taian in Lombardia l è sgiumai radegaa da secoi e la rappresenta la lenga d el staa taian, lenga nassuda in Toscana e mia in Pianura Padanna.

El ghe voeur mia fess a capì che la soluzion meioora per la situazion lombarda l è probabelment ona dobbia applicazion de la primma moeudalità.

Se considerom la granda defferenziazion d el lombard l è defaa prategament impensabel mettess a creà ona koinè cont el basass in su zentinee de dialett defferent.

Per quest motiv chi retegnom che la soluzion meioora per la situazion d el lombard  la sariss l elezion a koinè d el milanes, ovviament netaa da i influenz forestee d i ultemm secoi.

Sostegnom donca quest per el faa che l à ona assee bona letteratura moderna, ona bona codificazion e anca perchè el milanes l à l importanta caratteristega de vess l idiòma in media pussee comprensibel per i Lombard.

Presg d on importanza granda fess se el se considera che la mission primaria che l ariss de revestì la sariss quella de consentì ona semplesa communicazion tra i Lombard.

Ma se l elezion d on dialett a koinè l è defaa ona scernida obbligatorria per quell che el revarda la lenga de communicazion tra tucc i Lombard, descoruu defferent meriten i variant locai.

Quest essenzialment perchè el concett istess de “variant locala”el poeud vegh defferent scar de applicazion.

Per evità de slongass de tropp, lassemm però da part el debatt ligaa a la meioora scara de foeughalizzazion e ghe limetom a dì che per numm cont la definizion “variant locala” el va intenduu on insemma de parlaa intercomprensibii fess.

In d el cas d el lombard, i variant locai coinciden pussee o manch cont i parlaa geografegh d i nòster cart. Defignissom come distrett (per esempi, el canton Milan l è partasgiaa in d i distrett de Milan, Monscia, Busti Grandi, Pavia e Lodd).

Per chi l a viduu i mapp scitaa, l è ladin intuì che la variabelità lenghistega relativament bassa d i distrett el consent d i eventuai creazion ex novo de koinè.

Se l è mei scernì l elezion d on dialett a koinè putòst che la creazion ex novo, el se tratta d ona dezision che la sarà espigada cont pussee detai e varudada cas per cas.

Adalbert Ronchee

1In quest contest chi el termen koinè el va naturalment intenduu come la version d ona lenga che per motivazion de natura defferenta l è communement accettada da ona larga scara de parlant, in contrapposizion a i parlant locai.

2Tegnom a prezisà che nepunemanch inn soven intenduu come sinonemm el concett de “lenga nazionala” l è ben defferenziaa da quell de “lenga uffiziala”. La lenga uffiziala l è defaa l idiòma che on staa l adotta legalment per la produzion d i proeuppi document uffiziai in su tucc el sò territorri, quan che la lenga nazionala l è ona lenga recognoeussuda e tutelada da on staa domà in d i ambett territoriai limetaa. On ottemm esempi l è daa da el romanc, che in Sguizzera l è lenga nazionala, ma mia lenga uffiziala.

Share
Questa voce è stata pubblicata in Uncategorized. Contrassegna il permalink.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *