La lenga lombarda: l’ortografia

Se da el punt de viduda de la fonetega, idest d i suon present in d ona lenga el lombard l a mantegnii assee inalteraa d i sò caratteristegh distintiv ( coma i vocai anterioi rotondaa), da el punt de viduda de l ortografia, idest de la manera cont la che i suon inn rappresentaa graficament, la question l è dezisament pussee complicada.
Primma de parlà a nivel tecnegh d i varii ortografii che inn staa develuppaa per scrivei in d i quater variant d el lombard , ritegni donca che el sariss utel fa su ona piscinina introduzion storrega a la question de l ortografia.
A part a vegh favorii la seguent occupazion d i territorri lombard da part d i pòtanz forestee coma Franza, Spagna, Venezia e Ostria in d l età moderna, el va notaa che la frammentazion politega, che l a caratterizzaa i Lombard a tacà su da el dodesesem secol, la gh a vuu risvòlt significativ anca in su el pian lenghistegh. In particolee, el mancaa develupp de ona conscenza nazionala lombarda l a senza dubbi consentii che in d el sedesesem secol l è staa adottaa per el sò prestisg letterari el fiorentin emendaa coma lenga uffiziala d i varii statt lombard de l epoca. Nepunemanch anca i cet pussee olt ann segutà a parlà el lombard almanch finna a l inizzi d el vintesem secol, el taian standard l a istess influenzaa i nòster vernacoi, a part che a nivel lessical anca a quel ortografegh. L ortografia toscana, la che l a derivaa i proeuppi regoi ortografegh da i regoi de parnunzia ecclesiastega d el latin, l è defaa a la bas d i ortografii storregh, coma la grafia milanesa classega e la grafia turinesa classega, e de quii pussee recent, coma la grafia milanesa moderna, la grafia tessinesa, la grafia bergamasca ecc. Nepunemanch el va notaa che in d el primm cas, idest quel d i ortografii che se inn develuppaa tra sedesesem e dersettesem secol, l influenza d el toscan l è stada attenuada da l introduzion d i regoi ortografegh de quella che a part a vess la lenga diplomatega d el temp, la seva la lenga letteraria pussee imparentada cont el lombard: el franzes.
La grafia milanesa classega, la che troeuva la soa orisgin cont i scrivuu seizentesch d el scrittoo meneghin Carl Maria Magg e l affermazion cont la poesia settzentesca d el milanes anca lu Carl Pòrta, l è nassuda proeuppi coma intermendi tra quella taiana e quella franzesa. Lee la gionta defaa regoi che inn caratteristegh d el taian( i che se inn orisginaa da la parnunzia ecclesiastega d el latin), coma la parnunzia de di “c” e “g” seguii da “i” e “e” coma consonant affricaa alveolee [tʃ] [dʒ] (citaa, gera), el dovrasg d el diagramm “ci” e “gi” per rappresentà i consonant scitaa quan che inn primma de “a”, “o”, e “u” (ciapà, giust), el dovrasg d el diagramm “ch” e “gh” per rappresentà i consonant occlusiv velee quan che inn primma de “i” e “e” (che, ghisa), la rappresentazion de la consonant fricativa postalveolera sorda [ʃ] cont i grafem “sc” o “sci” (scior) a element tipegh de l ortografia franzesa coma el dovrasg d el trigramm “oeu” per rappresentà la vocala anteriora semiserada rotondada [ø] (coeus) e la vocala anteriora semidervida rotondada [œ] (bloeu), la parnunzia de “u” coma vocala anteriora serada rotondada [y] (mur), el raddobbi d i consonant per indicà che la vocala prezedenta l è dervida e brev. Naturalment, a part i prinzipp ortografegh ciappaa da i scitaa lengh letterari, gh inn anca d i nòrm particolee dettaa da peculiaritaa fonetegh d el milanes, coma la rappresentazion de la vocala posteriora rotondada serada [u] cont la lettera “o” (nazion, vos), la rappresentazion de la consonant fricativa pòstalveolera sonòra [ʒ] insemma a i grafem “sg” o “sgi”( sgenee, ronsgia), la rappresentazion d i compless consonantegh [stʃ] [zdʒ] cont i diagramm “s’c” e “s’g” o i trigramm s’ci” e “s’gi” (s’ceppà, s’giaff), el dovrasg de la “h” per indicà la velaritaa de “c” e “g” in fin de parolla ( bianch, classegh).
L oltra ortografia storrega lombarda l è la grafia turinesa classega, mei cognoeussuda coma koinè piemontesa, la che la gh a vuu orisgin cont i zeleber “tòn” d el Seszent, la rappresenta on olter compromettuu tra la grafia d el taian e quella d el franzes. La se defferenza da la grafia milanesa classega per poeughissem robb, coma el dovrasg d el diagramm “eu” a el pòst d el trigramm “oeu”, el dovrasg d el simbol “ë” per rappresentà la consonanta nasala velera intervocalega media (chërde), el dovrasg de “n-“ per rappresentà la consonanta nasala velera intervocalega ( lun-a), la parnunzia domaa sonòra de “z”(zanziva) e l assenza d i diagramm “sc” e “sg” e d i trigramm “sci” e “sgi”.
Purtropp la toscanizzazion e la meridionalizzazion affionda mennada innanz primma da el fascism e poeu da la repubblega, insemma a la stupeda convinzion che i vernacoi lombard inn despresgievoi lengasg e dialett da desmentegà per evità problemm lenghistegh a i noeuv generazion, l a mettuu in grev dansger la soravivenza de quist dò grafii chi. Nepunemanch el faa che inn basaa in su regoi commun a el toscan, e donca relativament semples da imprend per on taianofon, l ingenov propòset de rend i grafii storregh lombard pussee “comprensibii” a el lombard medi l a mennaa sossen lenghist de dobbi varè a develuppà grafii fonetegh (?) anmò pussee simii a el toscan. Vunna de quist chi l è la grafia milanesa moderna: ideada da el Comitaa per el Vocabolari Taian-Milanes presieduu da Claudi Berretta, questa propòsta de reforma chi la gh ariss de zercà de resòlv d i grand “problemategh” de la grafia classega. In particolee el sariss staa affrontaa el problemm(?) de la “o” de la grafia classega: la “o” serada milanesa l è inscii vegnuda ona “u” coma in taian (“vos” el vegn “vus”), quan che “u” e “oeu” inn iscambi vegnuu “ü” e “ö” coma in toder. E poeu, lee la gh ariss zercà de resòlv anca el “problemm” d i consonant fricativ alveolee cont el rappresentà la sorda [s] cont “s” (“mezz” el vegn “mess”) e la sonòra [z] cont “ʃ” (“tosa” el vegn “tuʃa”) e quel d i consonant e vocai dobbi cont el tegnii domaa a fin de parolla.
Olter esempi de grafia pussee toscaneggianta l è quella tessinesa la che coma la milanesa reformada la zerca de rend manch “diffizil” el passagg da el taian a el lombard travers el cambiament da “o” a “u”, el dovrasg d i vocai cont la dieresis (ü e ö) per rappresentà i vocai anterioo rotondaa e l abolizion de tucc i consonant dobbi.
Anmò on oltra grafia toscanofila l è quella bergamasca: develuppada in d la primma metà d el vintesem secol da l assozziazzion folcloristega Ducaa de Pasquee Puntida, la se defferenza da la tessinesa domaa per d i detai, coma el dovrasg d el trattin iscambi de l apòstroff in d i diagramm “s’c” e “s’ci” e la parnunzia de la “z” semper coma fricativa alveolera sonòra( zèt).
On cas particolee l è daa iscambi da la situazion d el parmesan, d el resan e d el mòdnes: per el faa che inn variant che se destacchen in manera assee marcada da el rest d el lombard e per el faa che a lor la manca ona vera e proeuppria letteratura storrega, in d i ultemm agn inn staa proponuu sossen grafii( soven infolzii de sossen segn diacritegh) per quist dialett chi, ma nissuna l è riussida a affermass.
Coma emm sgiamò espigaa in d i articoi prezedent i vernacoi lombard, per quel che el toca la grammatega e el lessegh inn mia sossen defferent tra de lor, per el faa che inn assee intercomprensibii, però el faa che ogniduna variant lombarda la vegn scrivuda cont ortografii defferent el rappresenta on problemm mia trascurabel cont el causà confusion e d i voeult anca incomprension. Semm de bon favorevoi a el conservà el lombard insemma a i sò 4 variant (insubregh, orobegh-cenòman, piemontes e emiian), che rappresenten ona granda ricchezza per la nòsta lenga. Nepunemanch numm credom che l ortografia meiora da adottà per tucc i parlaa lombard la sariss quela milanesa classega, viduu che l a ona proeupria storria letteraria, l è la pussee prestisgiosa, gh inn mia ridicoi semplificazion coma in d la grafia tessinesa e soratutt viduu che l è el resultaa de on compromettuu tra la grafia toscana e la grafia franzesa la rappresenta quel che el lombard l è: on grupp de lengh gallegorommanz zisalpin.
La vunega eccezzion la poeudariss vess rappresentada da el piemontes scrivuu cont la grafia turinesa classega la che nepunemanch el faa che l è defferenta da quella milanesa domaa per poeugh particolee l a anca lee on proeuppi prestisg storregh e letterari, senza cuntà che el Piemont a defferenza d el rest de la Lombardia etnega l a cognoeussuu on longh period de giont politegh.
D el rest per che motiv inventà d i noeuvv tipp de ortografia se gh emm sgiamò i nòster i che gh ann vuu el moeud de affermass storregament.

Adalbert Ronchee
Lissander Cavall

Share
Questa voce è stata pubblicata in Uncategorized. Contrassegna il permalink.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *