El website de Lombardia Granda l è online

Padri Fondatori

L è finalment online el website de Lombardia Granda, el movement nazionalist etnegh d i Lombard nassuu el 6 november 2013, ind el suggestiv scenee medieval de l Castell d i Viscont de Pavia.

Gh emm lavoraa adree assee temp e el tremm foeura domaa dess perchè voeurevom fà i robb ben; coma poeudev vardà poeu a la version in lombard, gh inn quella toscana e inglesa.

Se scusom per el speccià ma el seva necessari per presentà un prodott faa su inscii ben e bon per la propaganda.

Ma nemm dess drizz a l argoment zentral de l website: Lombardia Granda, la nosta assoziazion politega.

L estaa passada el Movement Nazionalist Lombard, fondaa de Adalbert Ronchee (Adalbert Roncari) e Pol Sizz (Paolo Sizzi), l è staa desfaa per fà spazzi a quest noeuv prosgett lombardist che, senza renegà i posizion de partenza, el s è spantegaa a quella che, a cunt faa, l è la Lombardia de l Est: senza de lee la Lombardia de l Ovest la sariss anca assee de per lee, ma de seguu parzial de on punt de vardà etnego-cultural.

Coma MNL, sevom perduraa in su la Neustria longobarda, che la tegn dent Osta, Piemont, CH lombarda, Resgion Lombardia, Emilia fina a l Panee e olter tocch de territori padan de vari entitaa amministrativ; dess iscambi slargom el descoruu lombardist a l Austria longobarda, idest Trentin, Lombardia venetizada e Friul, cont el giontà la Liguria, la Romagna, l Olt Adiz, i  Venezzii i che nepunemanch el faa che inn mia proeuppi lombard resten part de l areal gallego-rommanz zisalpin e alpino-padan.

Mettom donca dent in d la primigena Lombardia etnega la Lombardia storrega o Lombardia Granda( da el che el nomm de l assozziazion) la che fa su l Itaia de Mezzanocc la che forma on panorama a s istess dent el contest etnegh italegh.

L’Assoziazion politega Lombardia Granda, nassuda ind l andega capitala langobarda Pavia, fondada de l bergamasch Pol Sizz (President), de l sevares Adalbert Ronchee (Segretee), de l paves Achill Beltramm, de l furlan Lodovic Colomba e de l vogheres Lissandar Poeugg, la gh à l obiettiv de fà su e francà, cont el nazionalisem etnegh razional lombard (Lombardesem), el sentiment nazional de tucc i sgent zisalpitt lombard,  i che poeuden dis inscii perchè fondamentalment evoluu de la Gallia Zisalpina e de la Langobardia Maior (e “Lombardia” ‘sa la vegn defaa?); logegament quest l è mia fà i nòrdicist, ma domaa preservà l Identitaa vera d i Lombard, che l è el resultaa de l armoniosa fusion in tra Protozelt, Gall, Gott e Langobard, senza desmentegà poppol minoo coma Ligur, Ret, Venetegh e Latin che ann seguu partizipaa a fà su la Lombardia, o coma la ciamom numm, la Lombardia Granda.

 la Lombardia Granda si, che  la tegn insemma i terr d i Alp de l Ovest a quii de l Est e de quii de l Zenter a i Apennitt, giontaa de l ereditaa sora de tutt gallega zisalpina rommanizada e poeu de l fondamental march langobard che l à caratterizaa squas tutt el Nord de la Republega Taiana insemma a la Tuscia; ind el Mediev se on Transalpin el gh eva de passà i Alp el diseva: “Voo in Lombardia”, e mia “Voo in Taia”.

I territorri lassaa foeura da el contest lombard ma includuu in quell granlombard a part quii orientai de l Austria langobarda inn staa poeugh o tard langobardizaa (Liguria, Bolagna e Frara) o mia colonnizaa d i Langobard (Romagna, cost venet-furlan-giulian e terr arent), o pura seven geografegament e storegament de la Lombardia (Tiroeu e Lisons) ma etnegament inn dess poppolaa de forestee (Bavar e Sloven e Croatt in Istria).

El nost batasg identitee l è per i realitaa gallromanz cisalpitt longobardizaa e de l Mediev consideraa sgiustament lombard (l è assee pensà a chi l à traa insemma la Lega Lombarda!). Zitaa coma Trent e Verona fina a l Mediev parlaven lombard e l è mia azardos ipotesizà che el Venet lenghistegament giontaa da la Serenissima e inscii l a s-ceppaa quell continuum lenghistegh che el gh eva de vess in tutt el Nòrd grazzie a la soraposizion d i Zelt e Langobad latinizzaa. Cont el savè ben però che i Venet andegh even mia Zelt ma cont tutta probabelità el segutà settentrional de la fameia italego-faliscia.

El nost movement el nass donca de la realitaa etnega e culturala genoina de la Lombardia, el mett insemma i dò Lombardii storegh, quella de l Ovest e quella de l Est, ind el nomm de la lora commun ereditaa e d i defii fuduu che ghe speccen per finì mia avalaa ind el gorgh taian e donca mondialist.

L esperienza lombardista prezedenta l è stada ona sòrta de laboratorri, de sentee preparatorri al gran salt de qualitaa drizzaa a mett insemma tucc i Lombard sota a l bannee de la Cros Lombardista, d i Cros Lombard  d el Ducal d i Viscont e d el Bisson; semm on movement politegh ma anca cultural che el voeur mia vod, cadreghitt, danee, ma domaa Lombard de la Lombardia Granda che cont numm voeuren battasgià per francà, defend e promoeuv, e otoaffermass sora de tutt etnegament,  per quella che l è ona vera subnazionala. Voeurom edificà on Itaia de bon etnega, mia mettuda in su l istess pian de la Repubblega de poeu de guerra che l è nagott olter che on contenitoo d i poppoi, perchè domaa inscii lee la poeud vegh on sens, idest se nettom el camp da banalizzazion leghist faa de Padania e de esaltazion de l artifiziala Sguizzera oppura de olter “patrii piscinin” da ghignà.

Cont numm la re-nass la Lombardia medievala, che l è la Lombardia vera. Con numm el re-nass l identitarisem lombard che l è mia on artefiz, ma l è domaa vess conscent de la nòsta identitaa etnega e culturala che cont el Mediev l à tegnuu insemma i sgent de la Gallia Zisalpina-Langobardia-Lombardia.

A partì de l passaa, vivom el present, ind la prospettiva del fuduu, perchè senza radis l arbor el moeur e el vegn preva ladinna d i parassit e d i “desforestadoo” globalist.

Semm nazionalist ma mia indipendentist, perchè l etnonazionalism l è mia on cavall de Tròia de quel internazionalism progressista d el che i indipendentist tradizionai se nutren. Logegament el depend poeu da situazion storregh, l è mai esistii on sentiment seccessionista de matriz “padanna” primma d el 1996. Quest fenòmen chi l è pussee radicaa in d el Mezzdì taian.

E regoeurdev che primma de tucc i descoruu in su l otodeterminazion gh è de fà su on seri e credibel descoruu etnònazionalist etnegh perchè se de no el serv a nagott voeurè anca domaa on seri federalism in Itaia: se nissun el sa de vess lombard a cosa el serv parlà in su referendum per l independenza?  In d l istess moeud a cosa la serviriss ona Lombardia independenta se dada a i forestee e a l estinzion lombarda? Troeuvom sossen pussee seri e realista on descoruu lombardista che el respetta quella corniz storrega taianna che la va giustament emendada da i stereottipp d Oltraozean. L è assolutament mia onest limetà l Itaia a i difett, de sollett meridionai. El gh ariss poeu de vess ciar che che l Itaia l è ona robba e el stat taian l è on oltra. Mi voeuri mia per nissun motiv defend l otoala baraca repubblegana, el gh ariss de vess ciar.

Semm mia d i smargiass ma razionai, concret e onest Lombardist panlombard , che voeuren mia fà el pass pussee longh de la gamba per ciappà subet on topicch. Primma la vegn l identità genoina, poeu la question politega anca perchè parlà d identità el voeur di ciappà i distanz da ogniduna balla universalista.

Numm semm vegnuu giò, gh emm mettuu la fascia, e ghe sforzom finna in fond per el sacher battasg identitee, che l è on battasg per la democrazia e la Libertaa de l Poppol Lombard. E vess libber el voeur dì coma primma cosa liberass de l sistem dent de numm.

Speri che i lombard poeuden seguì numm cont costanza, agì insemma e confrontass virtualment per poeu fall da el viv, in d la speranza che sossen poeuden dezid de mettess attivament da la nòsta part, in d l interess d el ben pussee prezios che gh emm: la Lombardia.

Dessedet de l salvan mondialista Lombard e te descovraree Lombardia Granda.

De l Vis a l Nevos , de l Gottard a l Scimon

Saluu Lombardia!

 

Share

Info su Adalbert Ronchee

Segretee de Lombardia Granda
Questa voce è stata pubblicata in Lombardia Granda e contrassegnata con , , , . Contrassegna il permalink.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *